تغییر عنوان شغلی در اداره کار چگونه انجام می‌شود؟

تغییر عنوان شغلی|اداره کار

 

عنوان شغلی

شرکت‌هایی که از کد کارگاهی بیمه برخوردار هستند و کارگر و کارمند دارند، موظف به بیمه کردن کارکنان خود می‌باشند. کارفرمایان شرکت باید برای تمام پرسنل خود بیمه در نظر بگیرند و لیست بیمه را در پایان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند. حال یکی از مواردی که در لیست بیمه اهمیت دارد، تعیین عنوان شغلی مناسب می‌باشد. عنوان شغلی واقعی کارگر یا کارمند، باید با عنوان شغلی درج شده در لیست بیمه مطابقت داشته باشد. 

 

 

تغییر عنوان شغلی در اداره کار

 

 

 

 

عناوین شغلی هر سال توسط سازمان تامین اجتماعی در لیست های مختلف (لیست طبقه بندی مشاغل ،لیست فاقد طبقه بندی مشاغل )رائه داده می شود و کارفرمایان موظف اند عنوان شعلی کارمند یا کارگر خود را بر اساس لیست های اعلامی به سازمان تامین اجتماعی گزارش دهند.در صورتی که عنوان شعلی کارمند یا کارگر در لیست های مورد نظر یافت نشود،در این شرایط کارفرما باید عنوان شغلی را در نظر بگیرد که از تطابق بیشتری با شغل کارگر یا کارمند برخوردار باشد.حال اگر این عنوان شغلی درسوابق بیمه شدگان درست و مطابق با لیست های اعلامی سازمان تامین اجتماعی ،درج نشده باشد چکار باید کرد.

ما در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را در زمینه اقدامات لازم جهت تغییر عنوان شغلی راهنمایی کنیم.

 

تغییر عنوان شغلی در اداره کار قابل اصلاح است؟

 

تغییر عنوان شغلی معمولاً از سطح پایین به سطح بالاتر یا متناسب با عناوین شغلی سخت و زیان‌آور، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های کارگران می‌باشد. کارگرانی که در گذشته و شاید حدود 20 سال قبل، برای کارگاهی به عنوان یک متخصص یا کارگر نیمه ماهر کار می‌کرده‌اند ولی به خاطر عدم اطلاع از مسائل بیمه، با عنوان کارگر ساده در بیمه شناخته شده‌اند و از مزایای کارگر متخصص یا عنوان شغلی مرتبط با مشاغل سخت و زیانبار محروم مانده‌اند. سازمان تامین اجتماعی متولی بررسی وضعیت بیمه شدگان می‌باشد ولی گاهاً در بازرسی از کارگاه‌ها دچار اشتباه شده‌اند یا با پنهان کاری کارفرمایان، نتوانسته‌اند عنوان شغلی درست کارگر را ثبت کنند. همین امر باعث بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. کارگری که با توجه به شغل سخت وی می‌توانسته زودتر از سی سال کار، بازنشسته شود و از مزایای شغل سخت و زیان‌آور استفاده کند، از این امر محروم مانده است.

به طور مثال، کار مداوم در مجاورت کوره‌های ذوب یکی از مشاغل سخت و زیان آور است که اثرات مخربی بر شخص دارد و مدت زمان زیاد کار کنار کوره‌های ذوب، باعث بیماری شدید کارگر می‌شود. بعد از مدتی کارگر توانایی انجام وظیفه نخواهد داشت و به همین دلیل، قانونگذار ما کارگران این مشاغل را زودتر از موعد، لایق بازنشستگی و استفاده از مزایای بازنشستگی دانسته است.

به هر طریق، وقتی عنوان شغلی شخصی، به طور صحیح اعلام و درج نمی‌شود؛ دو راهکار (بنابر شرایط شغلی) برای تغییر عنوان شغلی وجود خواهد داشت.

اولین مورد زمانی می‌باشد که فرد در حال کار در کارگاه می‌باشد و هنوز مشغول است اما عنوان شغلی صحیحی ندارد.. باید از کارفرما بخواهد که عنوان شغلی او را به درستی به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند. اگر این کار توسط کارفرما انجام نشد، بهتر است به صورت پنهانی و برای جلوگیری از اخراج احتمالی، به بازرسین اداره کار موضوع اطلاع داده شود.

دومین راهکار برای زمانی است که شخص، دیگر در آن کارگاه فعالیت نمی‌کند و چندین سال از همکاری وی با کارگاه متخلف می‌گذرد. در این مورد باید به اداره کار شکایت کرد و تغییر عنوان شغلی را درخواست داد. البته در این مورد باید مستندات خوبی داشت، وگرنه نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود.

توصیه می‌شود، برای نتیجه‌گیری بهتر و سریع‌تر برای تغییر عنوان شغلی در اداره کار، با یک وکیل و مشاور متخصص اداره کار ارتباط داشته و مشورت نمایید.

 

 

 

عنوان شغلی، نقش‌ها و مسئولیت‌های کنونی شخص را توصیف می‌کند و نشان می‌دهد که مهارت‌های لازم را برای کسب موفقیت در شغل بعدی دارد. یادگیری برخی از متداول‌ترین عناوین شغلی در صنایع مختلف می‌تواند به شخص کمک کند تا بهترین عناوین را برای نوشتن در رزومه‌ی خود تعیین کند. همچنین عنوان شغلی نمایش دهنده ارتقاعات شغلی نیز می‌باشد

 

 

 

 

مقاله مرتبط 8 نحوه شکایت از کارفرما بابت بیمه تامین اجتماعی

 

 

 

بخشنامه اصلاح عنوان شغلی

 

در سال‌های گذشته، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به خواسته تغییر عنوان شغلی و اصلاح لیست بیمه، قصور می‌کردند و این امر را وظیفه خود نمی‌دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمود. در سال 1400 و بعد از به وجود آمدن تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای 1114 و 1115 را صادر نمود:

اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد. اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود. بنابراین این مورد باید در مراجع حل‌اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ثانیاً: آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار، نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود. عندالاقتضاء، شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیأت‌های تشخیص و حل‌ اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد.

ثالثاً: رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر تغییر عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما، فاقد مبنا و مستند قـانونی است.

بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامـه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ صـادره از شعبه ۶۴ بـدوی دیـوان عدالت اداری که بر مبنای استدلال فوق، رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بر مبنای همین رأی، سازمان تأمین اجتماعی، اقدام به صدور بخشنامه اصلاح عنوان شغلی ذیل شماره 1000/1400/1640 مورخ 1401/02/18 نمود که به موجب آن، سازمان مذکور موظف به تبعیت از آرای هیات تشخیص و حل اختلاف کار شد. بخشنامه اصلاح عنوان شغلی، کممک شایانی به قشر کارگر کرده است و از جمله بخشنامه‌هایی است که نبود آن به شدت احساس می‌شد.

 

 

تغییر - عنوان - شغلی

 

تخلف در عنوان شغلی در لیست بیمه

اگر عنوان شغلی در لیست بیمه ابرازی توسط کارفرما، اشتباه شده باشد، سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی‌های خود از محل کار، می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. به طور مثال، اگر یک کارگر شاغل در کارگاه، شغلش جزء مشاغل سخت و زیان آور باشد و کارفرما، عنوان شغلی وی را کارگر ساده رد کند، در بازرسی‌های تأمین اجتماعی از محل کار، تخلف در عنوان شغلی مشخص می‌شود. در این حالت، علاوه بر الزام کارفرما به پرداخت حق مشاغل سخت و زیان‌آور، جریمه‌هایی هم برای وی در پی دارد. تامین اجتماعی بر طبق ماده 39 می‌تواند ظرف 6 ماه، لیست‌های واریزی به شعبه بیمه مربوطه را بررسی نماید. اگر مشکلی باشد، در ظرف این شش ماه اصلاح می‌کند و تغییر عنوان شغلی را راساً انجام می‌دهد. اما بعد از گذشت این مدت نمی‌تواند هیچگونه تغییری در لیست بیمه انجام دهد؛ مگر با مجوز و دستور مقام قضائی. 

البته در صورتیکه تأمین اجتماعی تخلف در عنوان شغلی را تأیید نکند و یا اصلاً در بازرسی‌ها به آن توجه نکند، در این صورت با توجه به رأی جدید دیوان عدالت اداری در تیرماه سال ۱۴۰۰ کارگر می‌تواند از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار اقدام نماید. قابل ذکر است که تامین اجتماعی، ملزم به تبعیت از آراء صادر شده در اداره کار می‌باشد.

روح الله مختاری گفت:
به جای کارشناس اتاق عمل عنوان شغلی مهندسی نرم افزار وارد شده.
  وکیل الوکلا گفت:
  سلام.. اگر الن مشغول هستید، به تامین اجتماعی اطلاع بدید.
عابد رمضانی گفت:
با سلام بنده ۱۷ سال همه اش تونل کلر کردم ولی شرکت ها واسه من کارگر ساده تو لیست بیمه رد شده چه جوری اعتراض کنم وعنوان شغلی من برگرده
  وکیل الوکلا گفت:
  سلام.. باید به اداره کار شکایت کنید و تغییر عنوان شغلی رو بخواهید... شاهد و اینها هم داشته باشید تا بتونید اثبات کنید
جعفری گفت:
بالای25 است در شرکتی با عناوین حکم کارگزینی به عنوان کارگر، کمک قالبساز، قالبساز و سرپرست قالبسازی مشغول به کار هستم. طبق مدارک موجود و آزمایشاتی که شرکت با درخواست بنده به کارشناس وزارت بهداشت ارائه داده از سوی هیئت تشخیص اداره کار تمامی عناوین سخت و زیان آور تشخیص داده شده و حکم نیز صادر گردیده است. متاسفانه کارفرما (شرکت) عنوان های شغلی درج در حکم کارگزینی را به درستی به بیمه رد نکرده است. لازم به ذکر است بنده کتباً برای اصلاح عناوین شغلی از کارفرما درخواست کرده بودم، ولی این کار انجام نشده است، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
  وکیل الوکلا گفت:
  سلام
  اگر مشغول به کار هستید، به بیمه تامین اجتماعی اطلاع بدهید و اگر دیگر شاغل نیستید، به اداره کار شکایت کنید.
علی گفت:
باسلام ،این جانب بیش از 27 سال هست در یک شرکت به صورت قراردادی مشغول به کار می باشم و تاریخ استخدام هم روی احکام صادره و آخرین حکم گواه همین موضوع هست شرکت در چندمرتبه(3بار) بدون تسویه کامل اقدام به پرداخت مبالغی از سنوات کرده است والان که باید سنوات طبق آخرین دریافتی حقوق محاسبه شود ادعا می کند که سنوات شما را قبلاً پرداخت کردیم وفقط چند سال به شما تعلق می گیرد.لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکر از زحمات دوستان
مهرداد گفت:
من ازسال۸۱تا۸۵بعنوان پیمانکار در سالن رنگ ایران خودرو مشغول به کار بودم طی این مدت پیمانکار عنوان شغلی من و سایر دوستان را خدماتی (باغبان) رد کرده.شرکت الان میگه باید صبر کنید تا بیست قرارداد شما پر شود. در صورتیکه اگر اون چند سال رو سخت و زیان آور حساب میشد مشکلی از نظر بازنشستگی نداشتیم آیا الان امکان تغییر عنوان شغلی وجود دارد؟ هیچ مستند و مکتوبی از پیمانکار قبلی جز چند تا فیش حقوقی نداریم. ایا امکان تغییر عنوان هست؟
  وکیل الوکلا گفت:
  سلام.... اگر الان مشغول کار هستید، میتونید از تامین اجتماعی بخواهید که بازرسی انجام بده و تغییر عنوان شغلی رو انجام بده. اگر از کار کنار رفتید، باید از اداره کار بخواهید که تغییر عنوان شغلی انجام بشه.
   مهرداد گفت:
   طبق مقاله بالا بیمه تامین اجتماعی نمیتونه عنوان شغلی را تغییر بده مگر با دستور مقام قضایی.درسته؟الان برای تغییر عنوان شغلی از اداره کار باید شروع کنیم یا بیمه؟
    وکیل الوکلا گفت:
    اگر مشغول به کار هستید، بازرسان بیمه رو در جریان بزارید.. اگر از اون کارگاه یا شرکت رفتید، باید از اداره کار شروع کنید.
مجید عرب گفت:
با سلام بنده حدود 14 سال است اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک هستم که جزو مشاغل سخت و زیان اور است اما در لیست بیمه کارگر تولید رد شده و حتی 7 سال این سابقه هیچ عنوان شغلی رد نشده حال که به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردم میگویند 7 سال سختی کار خورده و 7 سال دیگر دنبالش نباش برای سختی کار این تخلف سازمان را چطور باید پیگیری نمایم با تشکر
  وکیل الوکلا گفت:
  سلام.. از طریق اداره کار میتونید پیگیر باشید.
میرمهدوی گفت:
باسلام بنده 20ساله به عنوان پدریار در ی مرکز نگهداری روانی کار میکنم که ده سالش رو برام کارگر ساده .ابدارچی. اجر پز و بیکار رد کردن .از مرکز هم نامه دارم که پدر یار هستم هر جا رفتم عناوین شغلی رو درس نمیکنن اداره کار رفتم نشد دیوان از بیمه شکایت کردم میگن مرکز شما اینجوری رد کرده ..که شکایت من رو رد کردن الان چکار میشه کرد.الان اداره فهمیده اکه حکم کار گزینی بده باید600ملیون جریمه بده دنبال کار من نمیرن قبل اینکه متوجع جریمه بشن نامه دارم از کی توی این مرکز به عنوان پدر یار مشغول هستم//به نظر شما میشه کاری کرد .09120717356
دریافت مشاوره رایگان