گواهی انحصار وراثت و مراحل دریافت آن از شورای حل اختلاف

گواهی انحصار وراثت - حصر وراثت - ورثه

 

گواهی انحصار وراثت چیست؟

 

گواهی حصر وراثت، یکی از مدارکی است که در مراجع و ادارات و دادگاه ها، برای اثبات این امر که یک نفر جزو ورثه است، کاربرد دارد. در واقع اگر یک نفر بخواهد در ادارات و دادگاه ها و بانکها، از طرف متوفی اقدامی انجام دهد و یا به قائم مقامی از او، پاسخگو باشد، باید گواهی انحصار وراثت داشته باشد. برای مثال؛ فرض کنید که شخصی فوت می کند و مقداری پول در بانک دارد. فرزندان و همسر و پدر و مادر و به طور کلی، ورثه او اگر می خواهند وجوه در بانک را برداشت کنند، باید به بانک ثابت کنند که جزو بازماندگان متوفی می باشند.

مثالی دیگر اینکه؛ اگر شخصی یک ملک را با سند عادی خریداری نماید و سپس فوت کند، ورثه او باید گواهی انحصار وراثت داشته باشند تا بتوانند کارهای مربوط به انتقال سند را انجام بدهند.

 

 

 

وکیل  برای اخذ اطلاعات بیشتر، با مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین در ارتباط باشید.

 

 

 

گواهی انحصار وراثت بر دو نوع است: محدود و نامحدود. اگر ارثی که متوفی برای ورثه به جا می‌گذارد، ارزشی برابر با پنجاه میلیون تومان یا کمتر از آن راشته باشد، وراث باید برای دریافت گواهی انحصار وراثت محدود اقدام کنند. این نوع از انحصار وراثت عملا کاربردی برای تقسیم اموال بین وراث ندارد به دلیل این که میزان ارث بسیار کم است. اگر میزان دارایی‌های به جا مانده از متوفی ارزشی بیشتر از پنجاه میلیون تومان داشته باشد، باید گواهی انحصار وراثت نامحدود دریافت کرد. برای دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود زمان طولانی‌تری نیاز است چرا که مراحل اداری بیشتری دارد.

گواهی حصر ورثه محدود را طی دو هفته می توان دریافت کرد اما برای اخذ گواهی مذکور به صورت نامحدود، مدت زمانی نزدیک به دو ماه نیاز است.

 

مدت زمان حصر ورثه بعد از فوت

 

انحصار وراثت محدود به زمان خاصی نیست. در واقع چون کاربرد انحصار وراثت فقط در ارتباط با امور مربوط به ورثه و متوفی می باشد، هر زمان که به گواهی انحصار وراثت نیاز بود، می توان درخواست کرد.

البته عده بسیار زیادی از مردم فکر می کنند که انحصار وراثت برای تقسیم ترکه می باشد و معنای آن، تقسیم ملک و املاک فوت شده است. اما مسائل مربوط به ترکه، تنها یکی از کاربردهای گواهی انحصار وراثت می باشد.

البته باید توجه داشت که، یک دفعه گواهی حصر وراثت گرفتن کافی است و نمی شود برای هر امری، مجدداً گواهی انحصار وراثت بگیریم. اگر گواهی انحصار وراثت مفقود شود، می توان از شورای حل اختلاف صادرکننده گواهی، کپی آن را مجدد دریافت کرد. البته باید ثابت کرد که ذینفع می باشید وگرنه با امتناع اعضای شورا روبرو خواهید شد.

 

برای انحصار وراثت کجا برویم؟

 

مراحل گرفتن گواهی انحصار وراثت در شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی انجام می شود. مثلاً اگر شخصی متولد شیراز باشد و در مسافرت در شهر مشهد فوت نماید ولی اقامتگاه او در گیلان بوده باشد، باید دادخواست خود را به شورای حل اختلاف گیلان ارائه داد.

اگر شخص متوفی ساکن شهر باشد، آگهی در روزنامه کثیرالانتشار چاپ می شود. اما اگر متوفی و ورثه ساکن روستا باشند، به جای چاپ آگهی در روزنامه، آگهی در دید مردم روستا قرار می گیرد.

 

مدارک مورد نیاز برای دادخواست از ابتدا تا انتها

 

وفق ماده 360 قانون امور حسبی: 

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌ مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.

برای دادخواست گواهی انحصار وراثت مدارکی از متوفی و ورثه لازم می باشد که در زیر اشاره می نماییم.

  1. شناسنامه و کارت ملی متوفی
  2. گواهی فوت مهر شده
  3. گواهی مالیات بر ارث (اگر متوفی قبل از سال 95 فوت کرده باشد)
  4. استشهادیه محلی که 3 نفر آن را امضا کرده باشند (درفاتر اسناد رسمی فرم مخصوص دارند)
  5. شناسنامه و کارت ملی ورثه

دادگاه رسیدگی کننده، درخواست متقاضی را یک نوبت‌ در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۳۷/۹/۲۰)- در نقاطی که روزنامه دایر نیست، دادگاه می‌تواند به جای‌ آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت، آگهی تهیه نموده و در معابر‌‌ همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌ می‌نمایند، رعایت خواهد گردید.

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی، در صورتی که‌ معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌ کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید. در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌ نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه، پس از رسیدگی حکم خواهد داد.

 

نمونه دادخواست گواهی حصر ورثه

 

باسمه تعالی

رياست محترم شورای حل اختلاف شهرستان زرنديه

با سلام و تقديم احترام

اينجانب حامد فصيحی به وكالت از آقای ق.س به استحضار می رساند؛ شادروان ج.س فرزند م به شماره شناسنامه ... متولد ساوه صادره از ساوه كه نسبت پدر - فرزند با موكل اينجانب دارد ؛ به تاريخ 1399/10/24 در آخرين اقامتگاه خود واقع در زرنديه فوت نموده. وراث حين‌‌الفوت وی عبارتنداز: 1- ص.س (فرزند) 2- ه.س( فرزند ) 3- ق.س ( فرزند ) 4- گ.س( فرزند ) 5- ق.س ( فرزند ).

نامبرده به غير از ورثه فوق، وراث ديگري ندارد و پدر و مادر ايشان نيز قبل از فوت ايشان فوت نموده. لذا تقاضای رسيدگی و صدور گواهی انحصار وراثت (نامحدود) را دارم.

با تشكر و تجديد احترام - حامد فصيحی

 

نمونه رأی گواهی انحصار ورثه

 

 

دادگستری کل استان مرکزی

شماره پرونده ها :

..............14012692

«فَلَا تَتَّبِعُوا أَلْهَوَی أَنْ تَعْدِلُوا »

شعبه 1 شورای حل اختلاف شهرستان زرندیه

شماره دادنامه : 140126390002239912

تاریخ تنظیم : 1401/07/17

شماره بایگانی شعبه : ................

گواهی حصر وراثت"

در تاریخ 1401/07/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شورای حل اختلاف زرندیه به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است. آقای ق.س فرزند ج.ع به شماره ملی ...........، متولد 1350/04/02 (فرزند متوفی با وکالت آقای حامد فصیحی طی وکالتنامه به شماره 1401220643195116 به استناد استشهادیه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه در خواستی بشماره کلاسه فوق تقدیم این شورا نموده. چنین اشعار داشته که شادروان ج.ع.س فرزند م به شماره ملی ..............، متولد ...... در تاریخ 1399 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی به شرح ذیل می باشد.

1- ص.ع.س فرزند ج.ع به شماره ملی .......، متولد ..........، فرزند متوفی. 2 -ه.س فرزند ج.ع به شماره ملی .........، متولد ..........، فرزند متوفی. 3- ق.ع.س فرزند ج.ع به شماره ملی ..........، متولد ........، فرزند متوفی. 4- ق.ع.س فرزند جواد علی به شماره ملی .........، متولد .........، فرزند متوفی.5- گ.س فرزند جواد علی به شماره ملی ...........، متولد .........، فرزند متوفی.

پس از انجام تشریفات قانونی و نشر یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی، این شورا گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد. دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که به ترکه تعلق میگیرد بدین صورت قابل تقسیم است؛ ماترک به نسبت پسر دو برابر دختر سهم فرزندان متوفی *** اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص