قرار جلب به دادرسی یعنی چه و در چه مواردی صادر می‌شود؟

قرار جلب به دادرسی در چه مواقعی صادر می‌شود؟

 

قرار جلب به دادرسی چه زمانی صادر می شود؟

 

بعد از مطرح شدن شکایت و شروع تحقیقات از سوی دادسرا و مخصوصاً بازپرس یا دادیار، فعل و انفعالاتی در پرونده رخ می‌دهد. دادسرا ممکن است چند دفعه شاکی و متشاکی را به دادسرا احضار کند. چندین مرتبه نیز برای انجام تحقیقات، ممکن است به کلانتری مراجعه شود. بعد از تمام این رفت و آمدها و پرس وجوها، دادیار یا بازپرس اقدام به صدور قرار می‌کنند. اگر نظر بر این داشتند که با تمام تحقیقات، متهم قابل مجازات نیست؛ قرار منع تعقیب صادر می‌کنند. اما اگر اعتقاد داشتند که متهم، گناهکار است و شایسته مجازات می‌باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کنند.

 

 

 

وکیل و مشاور حقوقی تنظیم تخصصی لایحه رایگان 

 

 

باید توجه داشت که دادگاه نیز می‌تواند قرار جلب به دادرسی صادر کند. اگر نظر دادسرا بر بی گناهی متهم بود و قرار منع تعقیب صادر نمود، شاکی ظرف ده روز حق اعتراض به این قرار را دارد. این اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا مطرح می‌شود. اگر دادگاه، اعتراض شاکی را بپذیرد و نظر به گناهکار بودن متهم داشته باشد، قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.»

 

 

 

مجازات ضرب و جرح عمدی و توهین مجازات ضرب و جرح عمدی و توهین را بدانید!!

 

 

 

آیا قرار جلب به دادرسی به متهم ابلاغ می‌شود؟

 

معمول است که تمام اقدامات دادگاه باید به طرفین دعوا ابلاغ شود تا اگر نسبت به آن اقدام اعتراضی داشته باشند، در مهلت مقرر اعتراض کنند. قرار جلب به دادرسی نیز یکی از اقداماتی است که با صدور آن، برای متشاکی حقوقی را به بار می‌آورد. برای همین اثر می‌باشد که قرار جلب به دادرسی به متهم ابلاغ می‌شود. در گذشته ابلاغیه دادگاهها توسط مامور ابلاغ در اقامتگاه اشخاص به آنها داده می‌شد اما با به وجود آمدن سامانه ثنا، ابلاغ از طریق سامانه ثنا انجام می‌پذیرد. متهم می‌تواند با ورود به سامانه ثنا و مشاهده ابلاغیه الکترونیک ارسالی از طرف دادسرا در سامانه ابلاغ، از محتویات آن مطلع شود و خود را برای جلسه رسیدگی آماده کند. بنابراین، قرار جلب به دادرسی به متهم ابلاغ می‌شود؛ همانطور که به شاکی ابلاغ می‌گردد.

 

 

 

 

 نکات مهم قرار موقوفی تعقیب

 

 

 

 

 

مرحله بعد از قرار جلب به دادرسی

 

 

 

مرحله بعد از قرار جلب به دادرسی

 

بعد از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای جلبل نظر دادستان ارسال می‌گردد. 

در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

قرار جلب به دادرسی بعد از صدور، غیرقابل اعتراض است و در واقع قطعی می‌باشد. مرحله بعد از قرار جلب به دادرسی، تشکیل پرونده در شعبه دادگاه و اعلام زمان جلسه رسیدگی است. به بیان دیگر، پرونده از دادسرا خارج می‌شود در دادگاه مجدداً ثبت می‌شود. پیامک ثبت پرونده در شعبه دادگاه مانند مراحل دادرسی در دادسرا، به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و ....... صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان بعد از اظهارنظر، اگر با بازپرس موافق بود، از طریق شعبه بازپرسی، به متهم ابلاغ می کند».

به زبان عامیانه؛ قرار جلب به دادرسی به این معناست که مدارک علیه متهم (مشتکی عنه) می‌باشد و باید برای دفاع در دادگاه آماده شود.

 

البته نباید تصور کرد که با صدور قرار جلب به دادرسی، متهم محکوم شده و دیگر نمی‌تواند دفاع کند؛ بلکه منظور این است در مرحله تحقیقات، ادله به ضرر ایشان است. با تدارک دفاعیات درست می‌توان در دادگاه، برائت متهم را حاصل نمود. گروه حقوقی وکیل الوکلا با ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی کیفری توسط وکلای با سابقه کیفری، می‌توانند در پیشبرد پرونده کیفری به شما یاری دهند.

 

 

 

شکایت در دادسرا مراحل شروع شکایت در دفتر خدمات الکترونیک قضائی

 

 

 

فرق قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست چه مواردی است؟

 

قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس صادر می شود و دادستان می‌تواند تایید کند یا با آن مخالفت کند. اگر دادستان موافق نظر بازپرس باشد، ضمن تایید قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادر می نماید. دادستان اگر مخالف نظر بازپرس باشد، نظر خود را به بازپرس اعلام می‌دارد و اگر بازپرس باز هم روی نظر خود تاکید داشت، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری: «در کیفر خواست موارد زیر قید می‌شود:
الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او.
ب - آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت.
پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه.
ت - ادله انتساب اتهام.
ث - مستند قانونی اتهام.
ج - سابقه محکومیت موثر کیفری متهم.
چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.
تبصره - هرگاه در صدور کیفر خواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.»

کیفرخواست، اعلام اتمام تحقیقات و اعلام نظر دادسرا به دادگاه صالح مبنی بر مجرمیت متهم است.

۴
از ۵
۹ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص