قرار موقوفی تعقیب و مدت اعتراض به آن

قرار موقوفی تعقیب

 

قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟

 

قرار موقوفی تعقیب از مرجع دادسرا یا دادگاه صادر می‌شود و معنی آن اثربخش نبودن ادامه رسیدگی است. صدور قرار موقوفی تعقیب، به معنی عدم امکان تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی است، بدون توجه به دلایل اثباتی اتهام و به موجب، آن مرجع قضایی بدون اینکه به وقوع یا عدم وقوع جرم ورود کند، تعقیب متهم را به یکی از جهات قانونی موقوف خواهد کرد. در قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 آن تمام موارد موقوفی تعقیب بیان شده است.

ماده 13 آیین دادرسی کیفری

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف - فوت متهم یا محکوم علیه.
ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
پ - شمول عفو.
ت - نسخ مجازات قانونی.
ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون.
ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون.
چ - اعتبار امر مختوم.

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

 

  • فوت متهم یا محکوم علیه باعث می شود تا تحقیق و سپس مجازات غیرممکن شود.
  • شاکی که دعوای کیفری را به وجود آورده و از جرم اتفاق افتاده ضرر کرده است، با گذشت خویش باعث صدور قرار موقوفی می شود. البته اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد.
  • عفو از سوی مرجع صاحب اختیار باعث می شود تا زمینه جرم بودن عمل و مجازات آن در شرایط خاصی، بیهوده گردد.
  • نسخ مجازات قانونی زمانی رخ می دهد که دوره یک جرم خاص از بین برود و یا قانون جدیدی باعث از بین رفتن قانون سابق شود.
  • شمول مرور زمان در مواردی از قانون مجازات اسلامی ( مبحث چارم از فصل یازده ) پیش بینی شده است. بعد از گذشت زمان های ذکر شده در قانون، مجازات اثربخش نخواهد بود.
  • توبه متهم یکی از مواردی است که از قدیم وجود داشته است. شخص گناهکار، در پیشگاه خداوند از گناهان خود روی بر می گرداند و طلب عفو می کند. البته در برخی جرایم امکان توبه وجود دارد.
  • اعتبار امر مختوم عبارت است از این که یکبار به امری رسیدگی شده باشد؛ بنابراین مجدد نمی توان رسیدگی کرد.

 

 

 

نزاع دسته جمعی نکات دعوای نزاع دسته جمعی و دفاع متهم

 

 

 

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

 

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب را از جمله تصمیمات قابل اعتراض دانسته است.

علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف - قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
پ - قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

 

 

 

مراحل شکایت کیفری مراحل شکایت کیفری و نکات آن

 

 

 

شکایت مجدد بعد از قرار موقوفی تعقیب

 

پاسخ به این سوال قطعاً منفی خواهد بود. مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب به طوری تنظیم شده‌اند که غیرقابل برگشت هستند. به طور مثال یکی از مصادیق، فوت متهم است. آیا می‌توان مجدداً علیه یک فوت شده طرح دعوا کرد؟ طبیعتاً خیر.

بنابراین قرار موقوفی تعقیب اگر صادر شود، مجدداً با همان موضوع و علیه همان شخص نمی‌توان دعوای کیفری مطرح کرد.

 

صدور قرار موقوفی تعقیب تاثیری در بر جنبه خصوصی جرم ندارد.

 

 

فرق قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی

 

قرار جلب به دادرسی و قرار موقوفی تعقیب، نقطه مقابل هم هستند. با صدور قرار موقوفی تعقیب، متهم از قید مجازات رهایی می‌یابد اما قرار جلب به دادرسی نشانه این است که دادسرا، اتهام متهم را محرز دانسته است. با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال می‌شود. اما با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده به طور کلی مختومه می‌شود.

 

برای طرح دعوا در دادگاه یا پیگیری شکایت و به نتیجه رساندن آن در مدت زمان مطلوب، بهتر است از وکیل و مشاوره حقوقی بهره بگیرید. مشاوره حقوقی تلفنی وکیل الوکلا 24 ساعته به صورت آنلاین و تلفنی آماده ارائه خدمت به مردم می‌باشد.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص