نمونه رای تعلیق مجازات حمل اسلحه و اسپری فلفل

نمونه رای تعلیق مجازات حمل اسلحه و اسپری فلفل

 

نمونه رای تعلیق مجازات حمل سلاح گرم و اسپری

 

حمل سلاح و یا اسپری فلفل اشک آور در قانون قاچاق اسلحه و مهمات، جرم انگاری شده است و برای آنها مجازات تعیین شده است. در قانون اخیرالذکر سلاح‌های گرم متقاوت و گازهای متفاوت، مجازات متفاوتی نیز دارند.

ماده 2 قانون قاچاق اسلحه و مهمات بیان می‌دارد:

مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره - اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌ سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

در قانون پیش گفته، فقط قاچاق به معنای عام جرم انگاری نشده و حمل و نگهداری نیز دارای مجازات و جرم است.

ماده 4: وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

 

دعاوی مرتبط با حمل سلاح‌های گرم و سرد و مواد منفجره و اقلام شیمیایی غیرمجاز، دارای حساسیت زیادی است. در قانون قاچاق اسلحه و مهمات، کمترین مجازات حبس پیش بینی شده، شش ماه حبس است. حضور مشاور حقوقی یا وکیل باتجربه، می‌تواند باعث جلوگیری از صدور آرای با مجازات شدید گردد. گروه حقوقی وکیل الوکلا با سابقه شرکت در جلسات مرتبط با قاچاق اسلحه و اسپری اشک آور، آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت این دعاوی می‌باشند.

 

 

 

تنظیم لایحه رایگان تنظیم لایحه دفاعیه رایگان توسط وکیل

 

 

 

 

رای دادگاه

درخصوص واخواهی آقای آ.ب با وکالت آقای حامد فصيحی نسبت به دادنامه غيابي شماره 148148 مورخ 1402/07/26 اين دادگاه که حسب آن به اتهام نگهداری يک قبضه سلاح کمری و افشانه اشک آور غيرمجاز به ترتيب به پرداخت هشتاد ميليون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل پانزده ماه و يک روز حبس تعزيری (که صرفا مجازات اشد قابل اجراست). و ضبط اوراق فوق به نفع دولت محکوم گرديده، نظر به مندرجات پرونده، ملاحظه لایحه تقديمی، استماع اظهارات طرفين و مدافعات واخواه و ساير دلايل،قرائن و امارات موجود، ايراد و اعتراض موجه و مدللی که خلل به اساس دادنامه صادره فراهم آورد ملاحظه نگرديد. رای صادره بر اساس موازين قانونی اصدار يافته لذا به استناد ماده 407 قانون آيين دادرسی کيفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده، دادنامه فوق الذكر را تاييد می‌نمايد. النهايه با عنايت به بند (ٍث)ماده38 ( بيماری واخواه ) و ماده 40 و مواد 37 و 46 و 48 و 49 و 50 و 51 و 53 و 55 قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات معينه بجز ضبط را به مدت 3 سال معلق می نمايد. چنانچه در اين مدت مرتکب بزه ديگر مشمول ماده 54 قانون فوق گردد،علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات تعليقی فوق نيز در مورد وی اجرا گردد. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران است.

 

 

 

مقاله مرتبط قرار موقوفی تعقیب و مهمترین نکات آن

 

 

 

مجازات جرم نگهداری سلاح و افشانه اشک آور ( اسپری ) در ماده 6 و 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات بیان شده است.

ماده 6.

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود.
الف - سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب - سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
پ - سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
ت - سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.
تبصره - هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

 

 

مقاله 3 نزاع دسته جمعی و نحوه دفاع در دادگاه

 

 

 

ماده 12.

هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
الف - مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال.
ب - مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال.
پ - مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده. در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
ت - گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال.
ث - مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
تبصره - خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

 

رای صادره بر مبنای بند (ب) ماده 6 و بند (ت) ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات صادر شده بود. با دفاعیات موثر وکیل گروه حقوقی وکیل الوکلا و عنوان نمودن سابقه بیماری متهم و عدم سابقه کیفری و درخواست تجویز ماده 37 قانون مجازات اسلامی در لایحه دفاعیه وکیل، موجب عدول دادگاه از رای صادره و تعلیق مجازات به مدت سه سال گشت.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
حسین امینی گفت:
با سلام
بنده راننده اژانس هستم ، به جرم حمل و نگهداری سلاح که پنج عدد لوله سلاح برنو شکاری و یک عدد قنداق چوبی سلاح گلوله زنی و انواع فشنگ شکاری و جنگی به تعداد ۱۸۱ عدد بوده دادگاه بدوی بنده رو به پانزده ما حبس تعزیری و پنج میلیون تومن جریمه نقدی ک نوشته است جرم اشد اجرا می‌شود ، در صورتی که بنده راننده آژانس بودم و روحمم از ابتدا خبر نداشت وگرنه اصلا دنبال همچین چیزایی نبوده و نیستم. فقط به علت مشکوک شدن بین راه یکی از بسته هارو باز کردم و به صاحب بار زنگ زدم و ایشان برای فریب بنده با اطمینان کامل به اینکه مجوز و پروانه دارم بیار هیچ اتفاقی نمیفته ولی بعد از این جریان که بنده رو گرفتن صاحب بار زد زیر حرفش و انکار کرد، و این حکم برای من اومد. تا هفدهم بهمن فرصت اعتراض به دادگاه تجدیدنظر رو دارم. خواهشا کمک و راهنمایی کنید.
ارتباط با وکیل متخصص