مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه همزمان - نمونه دادخواست

 مطالبه طلب - مطالبه وجه - خسارت تاخیر تادیه - نمونه دادخواست، رای و حکم

 

مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه

 

در بین مردم و در مراودات مالی و اقتصادی، در بیشتر موارد، پول نقد یکی از تقابلات است. کسی خانه ای می خرد و در مقابل، پول می پردازد یا وعده پول می دهد. شخصی برای دیگری کار می کند و در مقابل برای حقوق، پول می گیرد. پول تنها متوجه وجه نقد نیست و چک و سفته و سایر وعده های مالی نیز، وجه محسوب می شوند. حالا تصور کنید که در مثال های بالا شخصی که باید چکی را سر موعد پرداخت کند یا مبلغی را به دیگری بپردازد، از پرداخت آن امتناع کند. در این موارد، باید دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه ارائه داد. در ضمن مطالبه وجه، با وجود شرایط زیر، می توان خسارت تاخیر تادیه همزمان در یک دادخواست ارائه گردد.

 

 1. وجه رایج بودن دین
 2. مطالبه وجه به وسیله دائن (طلبکار)
 3. امتناع مدیون (بدهکار) از پرداخت طلب
 4. توانایی مالی مدیون
 5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

 

 نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

 

باسمه تعالی

 

رياست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

با سلام و آرزوی تندرستی؛

اينجانب حامد فصيحی به وكالت از خانم ف.ص. ر به عنوان خواهان؛ دادخواست خويش را به عرض می‌رسانم.

موكل جهت ثبت نام و خريد خودرو (x22 Pro IE Turbo) از شركت مديران خودرو، به جهت وجود مراودات مالی با شخص خوانده، ايشان را امين خود جهت ثبت نام موكل و واريز وجوه به حساب شركت قرار داده‌اند. طبق رسيد دريافت اسناد (صادره از شركت) كه پيوست تقديم مي‌گردد؛ كل مبلغ واریزی توسط مشتري 408/626/400 تومان و تسهيلات ليزينگی 329/535/000 تومان بوده است. در حاليكه مبلغ دریافتی تهاتر شده ميان موكل و خوانده 488/626/400 تومان احتساب گشته است​. بدين صورت كه خودروی 206 موكل به مبلغ 300 ميليون تومان به خوانده منتقل گشته و مبلغی در حدود 116 ميليون تومان نيز طلا به شخص اخير منتقل گرديده است. مبلغ 72 ميليون تومان نيز به صورت انتقال بين بانكی به ايشان پرداخت گرديده است. تمام مبالغ پرداخت شده، صرفاً جهت ثبت نام و خريد خودرو بوده و مراوده و بحث مالي ديگری في مابين طرفين وجود نداشته است. حاليه با تقاضای مكرر موكل مبنی بر استرداد مبلغ 80 ميليون تومان مازاد دريافتی، خوانده از پرداخت اين مبلغ امتناع نموده و حاضر به استرداد مبلغ مذكور نبوده و اين مبلغ را جزء مبالغ صرف شده براي خريد خودرو می دانند؛ در حاليكه اسناد ثبت نامی، مغاير گفته‌‎های خوانده می باشد.

رياست محترم، با تدقيق در امر و احراز واقع، محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 80 ميليون تومان به جهت استيفای ناروای خوانده و همچنين هزينه های دادرسي و حق الوكاله وكيل مورد استدعاست.

 

 با کمال تشکر-حامد فصیحی

 

 

 

مطالبه وجه - خسارت تاخیر تادیه - دادخواستتنظیم دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه

 

 

 

 

 تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه چیست؟

 

وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد بر سر پرداخت آن در صورت عدم اجرای تعهد، توافق می کنند. در قرارداد خرید و فروش ملک یا جاره املاک، متداول است که مبلغی را برای عدم تنظیم سند یا عدم تخلیه، پرداخت نمایند. به طور مثال در قرارداد اینگونه می نویسند: در صورتی که فروشنده برای تنظیم سند، در روز موعود در دفترخانه حاضر نگردد، روزانه یک میلیون تومان باید بپردازد.

خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که بر سر مقدار آن توافق نشده است و بر اساس تغییر نرخ بانک مرکزی، تعیین می گردد. خسارت تاخیر تادیه شرایط دیگری نیز دارد که در بالا اشاره کرده ایم و برای اختصار کلام، از دوباره گویی پرهیز می کنیم.

تفاوت اصلی وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه را می توان در دو مورد دانست: 1- وجود توافق بر سر مبلغ معین در وجه التزام و عدم امکان توافق در خسارت تاخیر تادیه 2- اختصاص داشتن خسارت تاخیر تادیه، به وجه نقد و عمومیت داشتن وجه التزام در تمام تعهدات

 

 

نکته حقوقیمطالبه خسارت تأخیر در تأدیه در فرضی که در قرارداد در خصوص تأخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرای معینی پیش بینی شده باشد (وجه التزام)، مسموع نخواهد بود.

 

 

هزینه دادخواست مطالبه پول و خسارت دیرکرد

 

هزینه دادخواست در دعاوی مالی 3.5% مبلغ خواسته شده است. برای مثال، اگر مبلغ طلب، 100 میلیون تومان باشد، باید حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کنیم. باید توجه داشته باشیم که اگر نیاز به کارشناس برای تعیین امضا و دستخط شد، هزینه کارشناسی نیز به هزینه های دادرسی اضافه خواهد شد. البته تمام هزینه های دادرسی در صورت محکومیت خوانده، قابل دریافت می باشد.

 • درباره چک های صیادی، نیاز به دادخواست مطالبه وجه نیست و مستقیماً می توان اجرائیه گرفت. بنابراین هزینه دادرسی قابل توجهی ندارد.
 • با اثبات اعسار از سوی خواهان، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد.

 

 نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)

 

برای مطالبه خسارت دیرکرد یا در اصطلاح حقوقی، خسارت تاخیر تادیه، بهتر است در زمان مطالبه و امتناع شخص بدهکار، یک اظهارنامه حاوی مطالبه وجه به او ارسال نماییم. البته ارسال اظهارنامه تنها راه اثبات درخواست طلبکار نیست. پیامک های ارسالی، مکالمه تلفنی یا شاهد نیز می تواند باعث اثبات این مسئله شود که طلبکار پول خود را درخواست کرده است ولی بدهکار پرداخت نمی کند.

همچنین، باید شخص بدهکار توانایی مالی داشته و با وجود این بدهی خویش را نپردازد تا محکوم به پرداخت دیرکرد گردد. اگر بدهکار ثابت کند که ملائت مالی نداشته و به همین دلیل نتوانسته است پرداخت کند، خسارت تاخیر تادیه منتفی است.

در درخواست مطالبه وجه و پرداخت خسارت، باید به این نکته توجه کرد که برخی موارد استثنائی نیز وجود دارد که باید رعایت شود. مثلاً برای تقاضای دیرکرد وجه سفته، باید در مدت یکسال، واخواست کرده باشیم تا خسارت از تاریخ مندرج در سفته قابل تقاضا باشد. در غیر اینصورت، خسارت از تاریخ مطالبه خواهد بود. یعنی اگر سفته برای سال 1390 باشد و ظرف یک سال واخواست نکرده باشیم، مطالبه وجه سفته در سال 1400 به همراه خسارت از سال 1400 خواهد بود و نه از سال 1390.

در دعوی مطالبه وجه چک، چنانچه چک در رابطه با قرارداد مشارکت در ساخت و روابط حقوقی طرفین و مبتنی بر تعهدات صادر شده باشد، چک موصوف منصرف از چکهای دینی بوده که اصول حاکم بر اسناد تجاری بر آن حاکمیت داشته باشد. بنابراین مطالبه وجه آن مسبوق به مشخص شدن روابط حقوقی طرفین در چارچوب تعهدات قراردادی است و تا قبل از آن دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

 

 

 

 دادخواست، رای و پرونده مطالبه وجه چک

 

نمونه رای دادگاه بر بی حقی پرداخت مبلغ چک

 

درخصوص دادخواست تقدیمی م.ع.ک. باوکالت الف.م. بطرفیت م.ک. دائر بر مطالبه چهارصد و سیزده میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال وجه بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه. به استناد شش فقره چک به شماره 843928 -1389/9/30و271307 -1387/11/10و 843929-1389/9/27و 843931-1389/10/15 و843937-1389/11/20و271308-1387/11/10و گواهی های عدم پرداخت در تشریح دادخواست اظهار گردیده خوانده مدیون بوده و از تادیه دین استنکاف ورزیده اند. صدور حکم محکومیت بشرح ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده منجمله مناظرات فیمابین و مستندات ابرازی خواسته خواهان راصائب و ثابت تشخیص نداده و مالاً مردود می داند. گرچه وجود مستندات مدرکیه در ید دارنده دلیل اشتغال ذمه صادر کننده است و بعضی از چک های مستند مدرکیه در ید ثالث بوده و با پرداخت وجه آن در اختیار خواهان قرار گرفته، لیکن خواسته را غیر ثابت تشخیص می دهد. نخست اینکه استناد به وصف تجریدی یا تنجیزی منصرف از ما نحن فیه است و بر فرض حکومت اوصاف مرقوم در روابط بلافصل قابل استماع است. دوم اینکه چک در ید خواهان در مدت مدیدی بوده و علی رغم مضی مدت بعضاً ازسال1387در ید وی بوده، جای تأمل جدی است که چرا نسبت به وصول وجه آن با تاخیر اقدام فرموده و آنچه مزید برعلت شده سند عادی 1390/9/10 است. به موجب بند نه آن با تحویل آپارتمانهای قدرالسهم مالکین از طرف سازنده حسابهای بین طرفین تسویه گردیده و چک ها مرتبط با مشارکت در ساخت بوده و خوانده به عنوان سازنده و خواهان هم از جمله مالکین بوده اند. بدین سان دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده به جهات مرقوم مستنداً به 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.
 

چگونه حکم توقیف اموال بدهکار را بگیریم؟

 

بیشتر افرادی که برای مطالبه پول خود در راهروهای دادگاه در تلاش هستند، شاید با اعسار بدهکار و عدم پرداخت مواجه شوند. در این حالت باید برای توقیف اموال بدهکار اقدام نمود. این کار در برخی موارد ساده و در برخی موارد دیگر پیچیده و سخت است. به عنوان مثال، در  دعوای مطالبه وجه چک صیادی، توقیف اموال در کمتر از یک ماه امکانپذیر است اما برای گرفتن توقیف اموال بدهکار با سند عادی، این پروسه طولانی و دارای هزینه است.

در برخی از موارد ممکن است مالی از بدهکار شناسایی نشود و در اداره ثبت، راهور و بانک، اموالی نداشته باشد. در این حالت می توانیم سهم الارث شخص (در صورت داشتن ورث) را برای توقیف، درخواست بدهیم. همچنین، می توانیم با شناسایی اموالی که به صورت رسمی به نام شخص نیست ولی قولنامه یا قرارداد عادی به نام او هست، توقیف اموال مذکور را بگیریم.گاهی نیز مواردی یافت میشود که محکوم علیه دارای اموال میباشد ولی قابل توقیف نیست، چون در قانون جهت حمایت از معنویت انسانی یکسری اموال جزء مستثنیات دین بوده و قابلیت توقیف و امکان استیفای محکوم به از محل آن وجود ندارد. البته همه ی اموال نمیتواند جزء مستثنیات دین قرار بگیرد چراکه میزان و نوع آن در قانون اجرای احکام در امور مدنی مشخص گردیده است.البته لازم به ذکر است که اگر خود شخص محکوم علیه اقدام به معرفی مال خود جهت توقیف نماید دیگر مستثنیات دین موضوعیت نداشته و استفای محکوم به از محل آن ممکن است.

 

 

پرسشهای شما ؛ پاسخهای ما

 

آِیا میتوان از طریق اجرائیات دادگاه علاوه بر وجه چک خسارات تاخیر تادیه نیز درخواست نمود؟

خیر در قانون صدور چک فقط بابت وجه چک و حق الوکاله وکیل قابل وصول است.

آیا خودرو جزء مستثنیات دین است؟

همه ی خودرو ها جزء مستثنیات نمیباشند،مگر اینکه ابزار کار باشند.

آیا در مطالبه ی وجه میتوان تامین خواسته درخواست نمود؟

اگر میزان وجه مورد مطالبه مشخص باشد قابلیت درخواست تامین خواسته وجود دارد.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
فرزاد گفت:
سلام
چکی که ثبت نشده قابل شکایت مطالبه وجه هست؟
  وکیل الوکلا گفت:
  چک ثبت نشده را به بانک برده و گواهی عدم ثبت چک را بگیرید و دادخواست مطالبه وجه بابت... بدهید.
نادر قاسمی گفت:
دادگاه چک چقدر طول می‌کشه؟
  وکیل الوکلا گفت:
  سلام... بستگی به دادگاه و اوقات رسیدگی داره.
شادی فصیحی گفت:
سلام
خسته نباشید.. برای مطالبه وجه چکی که مبلغ روی چک با اونیکه ثبت کرده فرق می‌کنه چکار باید کرد؟؟
مریم اسماعیلی گفت:
سلام و خسته نباشید
من مغازه فروش پارچه دارم. آیا می تونم با فاکتورهایی که دارم، مطالبه وجه کنم؟
  وکیل الوکلا گفت:
  سلام.. بله، فاکتور سند عادی محسوب میشه و قابل پیگیری هست
ارتباط با وکیل متخصص