صدور اجراییه چک از دادگاه و نحوه گرفتن حکم جلب

صدور اجراییه چک از دادگاهصدور اجراییه چک در سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون جدید چک راحت‌تر و کم دردسرتر شده است. برای صدور اجراییه چک، دیگر نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نیست و بعد از تقدیم دادخواست می‌توان اجرائیه چک را گرفت و برای توقیف اموال و حکم جلب اقدام کرد. البته باید توجه داشت که درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت هم امکانپذیر است اما برای جلوگیری از هزینه اضافی، نگارنده روش درخواست از دادگاه را پیشنهاد می‌کند. تا انتهای این مقاله تمام موارد و نکات مهم صدور اجراییه چک و نحوه توقیف اموال را خواهید دانست.

 

 

 

صدور اجراییه چک از دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی

 

برای گرفتن اجراییه چک از دادگاه باید ابتدا دادخواست به دادگاه ارائه شود. وفق قانون جدید چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید.

نکته مهم 3 البته باید به این نکته مهم توجه داشت که این روند فقط در مورد چک‌های صیادی رعایت می‌شود و برای چک‌های قدیمی باید دادخواست مطالبه وجه چک ارائه شود.

دادگاه با وجود شرایط زیر، اجرائیه را صادر می‌نماید.

  1. در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
  2. در متن چک قید نشده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  3. گواهینامه عدم پرداخت به خاطر جلوگیری صاحب چک مبنی بر سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت صادر نشده باشد.

با جمیع شرایط بالا، دادگاه مبادرت به صدور اجرائیه و ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی دادگاه خواهد کرد. بعد از ثبت و رسید پیامک از اجرای احکام، باید نوبت اینترنتی اخذ شود و برای روز مقرر لایحه‌ای تحت عنوان استعلام سه‌گانه ارائه گردد. با درخواست استعلام سه‌گانه، دادورز اجرای احکام، از اداره ثبت برای شناسایی اموال منقول و غیرمنقول؛ از اداره راهور برای شناسایی خودرو و از بانک برای شناسایی حسابهای بانکی خوانده، استعلام خواهد گرفت.

پس از شناسایی حسابهای بدهکار، باید برگه استعلام را به بانک‌های مشخص شده ارائه داد تا میزان مبالغ موجود در هر حساب تعیین و توقیف گردد. استعلام از راهور و اداره ثبت نیز برخط می‌باشد و در لحظه انجام می‌پذیرد.

 

 

 

نکته 2 بدانید و آگاه باشید: خیانت در امانت چک

 

 

 

حکم جلب پس از اجراییه چک

 

در روند طرح دعوای حقوقی، بعد از اینکه استعلامات سه گانه واصل شد و مشخص گردید که بدهکار، اموالی ندارد؛ نوبت به جلب وی می‌گردد. صدور حکم جلب پس از صدور اجراییه منوط به نبود اموال است. خواهان لایحه‌ای به اجرای احکام می‌دهد و یکی از کلانتری‌های محل را برای ارائه حکم جلب معرفی می‌نماید. حکم جلب خطاب به کلانتری موصوف است اما قابلیت ارائه به کلانتری‌های دیگر محل را نیز دارد.

باید توجه داشت که اگر خوانده، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کند و اعسار خویش را ثابت کند، حکم جلب علیه او صادر نمی‌شود. دلیل این امر هم مشخص است؛ زیرا شخصی که اعسار خویش را ثابت می‌کند، ترتیباتی برای پرداخت اقساطی بدهی خویش تعیین می‌کند.

اگر شکایت کیفری مطرح شده باشد، بعد از احراز برگشتی چک، دادسرا حکم جلب صادرکننده چک را به دلیل صدور چک بلامحل، صادر خواهد کرد.

 

 

نکته 4 مراحل شروع و شکایت کیفری

 

 

 

 

گرفتن حکم جلب چقدر زمان می‌برد؟

 

حکم جلب برای عدم پرداخت چک، در مراحل آخر اجرا می‌باشد. بعد از صدور اجرائیه چک، به خوانده پانزده روز فرصت داده می‌شود تا درخواست اعسار خود را به دادگاه صالح ارائه دهد. اگر اعسار توسط دادگاه صادر نشد و یا در مهلت مقرر درخواست اعسار داده نشد، نوبت به ارسال پرونده به واحد اجرا می‌رسد. وقتی پرونده در واحد اجرا ثبت شد، ابتدا از ادارات راهور و ثبت اسناد و املاک و همچنین بانک مرکزی جهت شناسایی اموال محکوم علیه استعلام گرفته می‌شود. اگر محکوم علیه اموالی نداشته باشد و حاضر به پرداخت محکوم به نشود، حکم جلب وی صادر می‌شود. این سوال که گرفتن حکم جلب چقدر زمان می‌برد، بستگی به پیگیری محکوم له دارد. تقریباً از زمان ثبت پرونده در واحد اجرا حدود یک ماه زمان می‌برد تا حکم جلب صادر شود.

 

 

 

 

تنظیم دادخواست شکواییه و لایحه آنلاین

 

 

 

 

مطالبه وجه مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه همزمان

 

 

 

گرفتن اجراییه چک از طریق اداره ثبت

 

دریافت اجرائیه چک از اداره ثبت دارای معایبی است که همین دلایل باعث می‌شود، معمولاً اشخاص از طریق دادگاه برای اجرائیه چک اقدام کنند.

در صورت صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت، شخص نمی‌تواند برای صادر کننده چک، حکم جلب دریافت کند. اقدام از طریق اداره ثبت فقط باعث توقیف اموال منقول یا غیرمنقول صادر کننده چک می‌شود.

همچنین، در روش اقدام از طریق اداره ثبت، دارنده چک نمی‌تواند علیه ظهرنویس و ضامن چک اقدام نماید و اموال آنها را توقیف کند. فقط می‌توان علیه اموال منقول و غیرمنقول صادرکننده چک، اجرائیه گرفت.

نکته 1 مهمترین نکته که باعث چشم‌پوشی برای درخواست اجراییه از اداره ثبت می‌شود، این است که باید هزینه‌های اجرایی در ابتدا از سوی درخواست کننده، پرداخت گردد. این هزینه معادل 5 درصد وجه چک می‌باشد که در چک‌های با رقم بالا، هزینه چشمگیری می‌باشد.

 

 

 

مطالبه وجه چک بیشتر بخوانبد: مطالبه وجه چک و نکات مهمی که باید رعایت شود

 

 

 

دادگاه صالح برای صدور اجراییه چک

 

درباره صلاحیت صدور اجراییه چک و تعیین دادگاه صالح، رای وحدت رویه شماره 688 در سال 1385 صادر شده است. به موجب این رای، دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

بنابراین، اگر افتتاح حساب در بانکی در شیراز باشد و چک در تهران صادر شده و اقامتگاه خوانده کرمانشاه باشد، خواهان می‌تواند در شیراز، تهران یا کرمانشاه اقامه دعوا کند.

 

نمونه دادخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل

 

باسمه تعالی

خواسته: درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل

 

 

رياست محترم مجتمع دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان شهر ری

با سلام و تقديم احترام

اينجانب حامد فصيحی به وكالت از آقاي ب.ج دادخواست خويش را به شرح ذيل به عرض مي رساند:

با عنايت به گواهينامه عدم پرداخت چك به كد رهگيری 143663243 صادره از بانك سپه شعبه شهيد زمانی نيا تهران نسبت به چك شماره 0050/609815  مورخ 1401/02/25 به مبلغ 1/240/000/000 ريال صادره توسط خوانده، به لحاظ كسری موجودی و عدم تمايل خوانده به تأديه مبلغ چك، لذا درخواست صدور اجرائيه عليه خوانده، وفق مقررات قانونی و مستند ماده 23 قانون چك، مورد استدعاست.

۴
از ۵
۸ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص