مطالبه وجه فاکتور و رسید عادی

مطالبه وجه فاکتور و رسید (سند) عادی

 

فاکتور چیست؟

 

فاکتور (برگ خرید) یک سند تجاری محسوب می‌شود. توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقدار و قیمت‌ مورد توافق برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده به خریدار ارائه شده را ثابت می‌کند. از نگاه فروشنده، این برگ خرید یک «رسید» خرید مشتری است. از دید خریدار این برگ خرید، یک برگ خرید است.

فاکتور شباهت‌هایی به اسناد تجاری دیگر دارد و تفاوت‌های فاحشی هم دارد. فاکتور مانند سفته و چک، سند تجاری محسوب می‌شود اما مثل چک در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیست. همچنین مانند سفته در قانون تجارت از آن بحثی به میان نیامده است. فاکتور برگه‌ای عادی برای نشان دادن میزان طلب محسوب می‌شود و خواهان باید در ابتدا وجود دین را ثابت کند. این هم به دلیل اینست که قانونگذار حمایت خاصی از فاکتور ندارد و دارنده آن باید با پشتوانه قوی‌، وجود طلب را با ادله دیگر ثابت کند.

 

چگونه فاکتور را تنظیم کنیم؟

 

فاکتور یکی از برگه‌هایی است که بنگاه‌های اقتصادی ززیادی روزانه از آن استفاده می‌کنند و در تکمیل آن گاهاً اشتباه می‌کنند. اولین نکته این که نباید در فاکتور، قلم خوردگی باشد، زیرا نشان دهنده سوءنیت فروشنده خواهد بود. دومین نکته‌ای که باید رعایت شود این است که حتماً باید امضای فروشنده و خریدار در پای آن باشد. اگر فروشنده مهر دارد، استفاده از آن نیز خوب خواهد بود. اهمیت وجود امضا و مهر، در مراجع قضایی مشخص می‌شود. در مرجع قضایی اگر سند عادی بدون امضای خریدار باشد، نمی‌تواند نشان دهنده وجود دین باشد. البته شاید فقط جزو امارات باشد و با شهادت شهود یا اقرار خریدار، بتوان دین به میزان مبلغ مندرج در فاکتور را ثابت دانست.

بهتر است که فاکتور به صورت چاپی صادر شود تا دست نویس! این مسئله به خاطر نوع نگاه قاضی، می‌تواند موثر باشد؛ وگرنه تفاوت فاحشی بین فاکتور تایپ شده و دستت نویس نیست.

وجود تاریخ و ساعت خرید در فاکتور نیز می‌تواند دارای اهمیت باشد و در مراحل مختلف دادرسی، کارساز شود.

 

 

 

مطالبه وجه و خسارت نحوه مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه همزمان

 

 

 

فاکتور سند رسمی محسوب می‌شود؟

 

مطمئناً فاکتور یک سند عادی است و نه رسمی. سند رسمی در قانون مدنی تعریف خاص خودش را دارد که فاکتور، هیچکدام از آن مولفه‌ها را ندارد.

ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی بیان می‌دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»

1 فاکتور در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود.

2 فاکتور نزد مامور رسمی در حدود صلاحیت آنها صادر نمی‌شود.

3 فاکتور بر طبق مقررات قانونی تنظیم نمی‌شود.

بنابراین نمی‌توان برای فاکتور ارزشی برابر با اسناد رسمی قائل شد. به طور مثال؛ ممکن است یک فروشنده در سوپرمارکت و بدون صلاحیت و بدون در نظر گرفتن مقررات قانونی، اقدام به تنظیم فاکتور کند. پس نمی‌توان چنین برگه‌ای را سند رسمی در نظر گرفت. حتی فاکتورهای تنظیمی از سوی شرکت‌های بزرگ مانند میهن، کاله، دیجی‌کالا و ... نیز نمی‌تواند رسمی باشد.

فقط در یکجا قانون برای سند عادی، اعتبار سند رسمی را قائل دانسته است. ماده 1291 قانون مدنی:

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبٌ‌الیه تصدیق نماید.
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

 

 

مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی

 

 

 

 

اگر فاکتور امضا نشده باشد، قابل مطالبه است؟

 

در بالا بیان کردیم که باید فاکتور امضا شود تا قابلیت استناد داشته باشد. فاکتور بدون امضا یعنی خریدار کالا یا خدمتی را دریافت نکرده است. چه بسیار مراودات مالی که بعد از تنظیم فاکتور و قبل از امضای نهایی، به هم می‌خورند. البته این فاکتور ممکن است به دلایل دیگری نیز امضا نشود. مثلاً بعد از تنظیم فاکتور کدورتی بین خریدار و فروشنده به وجود بیاید و خریدار بعد از ترک محل و در اقامتگاه خود مجدداً تلفنی با فروشنده به توافق برسد و امضای فاکتور را به بعد موکول کند. در این حالت اگر بخواهیم کار را به دادگاه بکشانیم و خریدار وجود دین را انکار کرد، باید برای اثبات ادعای خود، از شاهد یا سوگند استفاده کنیم.

 

 

 

 

تنظیم دادخواست - لایحه - شکواییه آنلایم رایگان

 

 

 

 

نمونه رای فاکتور امضاء نشده

 

در خصوص دعوی خواهان ( شرکت ...... با مدیریت آقایان ا.ر و ج.ف با وکالت ع. ب.ن. و الف.ر ) به طرفیت خوانده ( الف. ت.د. با وکالت آقای ع.ش ) دایر بر مطالبه مبلغ 736/402/520 ریال بابت فاکتورهای خرید پارچه، با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه فاکتورهای پیوست دادخواست تقدیمی توسط خوانده امضاء نشده است و سند امضا نشده یادداشت خصوصی است و قدرت اثباتی ندارد. و به موجب بند 6 ماده 51 - از قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی ادله و وسائل اثبات دعوی باید در دادخواست تصریح گردد تا با ابلاغ آن به خوانده و اطلاع وی امکان تدارک دفاع در برابر آنها میسور گردیده و حق دفاع وی تضییع نگردد و پذیرش ادله از خواهان پس از تقدیم دادخواست، منحصر به ادله‌ای است که در پاسخ به دفاع خوانده استناد به آنها ضروری است، ( ماده 97 قانون مرقوم ) نظربه اینکه سبب دعوی حاضر فاکتورهای مذکور بوده است، بنابراین دعوی خواهان به کیفیت معنونه قابل جریان نبوده. قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره ظرف 20 روز تجدیدنظرپذیر است.

 

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه فاکتور فروش

 

باسمه تعالی

خواهان: آقای/خانم ......... کد ملی .......... آدرس: .........

خوانده: آقای/خانم .......... کد ملی .......... آدرس: .........

خواسته: مطالبه وجه بابت ... ( مطالبه وجه فاکتور شماره ..... به تاریخ ...... به مبلغ ...........)

منضمات: فاکتور شماره ...... به تاریخ .......

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محلاتی

با سلام و تحیت؛

اینجانب یک مغازه اسباب بازی فروشی در خیابان نبرد جنوبی قبل از آتش نشانی دارم. خوانده به بنده مراجعه کرد و برای جشن تولد همسرش، مقداری وسایل تولد از بنده خریداری نمود. بر حسب شناخت قبلی بنده از ایشان، قرار شد مبلغ وسایل را دو ماه بعد پرداخت کند. اکنون و بعد از گذشت یکسال و با وجود درخواست‌های مکرر، ایشان حاضر به پرداخت مبلغ وسایل خریداری شده، نشده است. فاکتور پیوست و شهود تعرفه شده نیز میزان دین و محصولات فروخته شده را ثابت می‌کند.

ریاست محترم با توجه به دلایل ابرازی و احراز واقع، تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ خواسته شده، مورد استدعاست.

 

 

 

مشاوره حقوقی و وکیل دریافت تعهدات مالی

 

دعاوی مربوط به مطالبات مالی و تعهدات قراردادی به دلیل ظرافت‌هایی از جمله تعیین صحیح خوانده، رعایت مواعد قانونی و اعلام صحیح خواسته و .... نیازمند طرح توسط وکیل یا مشاور حقوقی مجرب می‌باشند.

کافی است تا خوانده دعوا به درستی تعیین نشود یا خواسته درست عنوان نشود. همین امر کافی است تا یک دعوا که در صورت رعایت موارد مهم، ظرف سه یا چهار ماه به نتیجه می‌رسید؛ به دلیل اشتباههات ساده و پیش پا افتاده، بیش از یکسال طول بکشد.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته وکیل الوکلا با استفاده و بهره‌مندی از دانش بهترین وکلای جوان در کنار تجربیات ارزشمند وکلای کهنه‌کار عرصه وکالت، آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی مالی می‌باشند.

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص