مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی - نمونه دادخواست و رای

مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی

 

مطالبه وجه ناشی از سند عادی

 

وقتی که دو نفر قراردادی را با هم منعقد می‌کنند، هر کدام از آنها یکسری تعهدات را عهده دار می‌شوند. در قراردادهای مالی تعهدات یک طرف مبلغی پول در قبال دریافت خدمات یا کالا می‌باشد.

مثلاً در قرارداد خرید و فروش ملک، دعوای اجاره املاک، قرارداد ثبت نام کلاس زبان و ..... طرفی که می‌خواهد ملک را بخرد یا اجاره کند یا از کلاس زبان بهره ببرد، باید پول معینی را پرداخت کند.

این تصور که مطالبه وجه ناشی از سند عادی سخت است و یا امکانپذیر نیست و باید سند رسمی باشد که بتوان وجه را مطالبه کرد، غلط است. سند عادی اگر دچار تزلزل نشود و مجعول نباشد و منتسب بودن آن به طرف قرارداد محرز باشد، قابلیت استناد دارد و می‌توان دادخواست مطالبه وجه را ارائه نمود.

مطالبه وجه ناشی از سند عادی، یک دعوای تخصصی است که اگر درست مطرح نشود، نتیجه مطلوبه را نخواهد داشت. بهتر است برای طرح ابتدایی این دعوا، از مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته وکیل الوکلا بهره‌مند شوید. مجموعه وکیل الوکلا با حضور وکلای مجرب و با سابقه قضایی، آماده خدمت رسانی به مردم می‌باشد.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه قرارداد عادی

 

باسمه تعالی

رياست محترم دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان شهريار

با سلام و تحیت؛

اينجانب حامد فصيحي وفق اختيارات مندرج در وكالتنامه پيوست و از سوي خواهان؛ دادخواست خويش را به شرح آتي به نظر محترمتان مي‌رسانم.

​موكل، مالك ششدانگ يك دستگاه آپارتمان شخصي داراي پلاك ثبتي به شماره 2873 فرعي از پلاك ثبتي به شماره 50 اصلي حوزه ثبتي شهريار به مساحت 72.66 متر بوده است كه در تاريخ 1395/04/12 اقدام به بيع آپارتمان موصوف به آقاي ا.م (خوانده) مي‌نمايد. در قسمت ثمن معامله، خريدار متعهد گرديده كه ثمن معامله به مبلغ 94/000/000 تومان را طي 5 فقره چك، در زمان تحويل ملك به فروشنده بپردازد.

در روز تحويل ملك به تاريخ 1396/02/15، موكل به جهت وجود توافقاتي فرعي با شخص ثالث به نام س.ش (مشاور املاك و خريدار اصلي)، از تحويل ملك امتناع مي‌نمايد و خوانده با طرح دعوا موفق به تسليط بر ملك مي‌گردد؛ اما چك‌هاي مورد توافق، هرگز به موكل پرداخت نمي‌شود.

در بند 5 از ماده 6 قرارداد موصوف نيز، عدم انجام تعهد از سوي خريدار و فروشنده موجب پرداخت وجه التزام به مبلغ روزانه 50 هزار تومان، مورد توافق واقع گرديده است و با عدم پرداخت ثمن قراردادي از سوي خوانده محترم، اين بند نيز فعال مي‌باشد.

رياست محترم، تقاضا مي‌رود با تدقيق در مبايعه نامه پيوست و استماع شهادت شهود و علي‌الخصوص استعلام شماره چك‌هاي ذكر شده در قرارداد و احراز عدم وصول آن توسط موكل، نسبت به الزام خوانده به ايفاي تعهد مالي مندرج در قرارداد (پرداخت ثمن) با احتساب خسارات تاخير تاديه و خسارات دادرسي و خسارات قراردادي، حكمي شايسته و درخور شان عدالت قضائي صادر نمائيد.

 

نمونه رای الزام به پرداخت وجه

 

در خصوص دعوی خواهان س.ز.م با وکالت س.م.ف بطرفيت خوانده م.ن.ا با وکالت ح.ف به خواسته مطالبه وجه بابت يک فقره چک صندوق اندوخته فدک به مبلغ 1/350/000/000ریال و مطالبه خسارت تأخير تأديه و خسارت دادرسی. به شرح دادخواست تقديمی با توجه به محتويات پرونده و مدارک استنادی و اظهارات وکيل خواهان و دفاعيات وکيل خوانده نسبت به موضوع خواسته؛ نظر به اينکه امضاء منتسب به خوانده در ذيل چک مذکور به عنوان يک حواله عادی مستند دعوی از هرگونه ايراد و تعرض خوانده مصون باقیمانده است. وجود اصل سند مذکور در يد خواهان دلالت براشتغال ذمه خوانده دارد و اينکه وکيل خوانده دليلی دال بر پرداخت يا برائت ذمه موکل خود به دادگاه ارائه ننموده است. دادگاه با استصحاب بقای دين بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد271 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 519  و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 1/350/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 1401/11/27 لغايت يوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نيز پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ 4/145/000 ریال و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان تهران می‌باشد .

 

مشاوره حقوقی و وکیل دریافت تعهدات مالی

 

دعاوی مربوط به مطالبات مالی و تعهدات قراردادی به دلیل ظرافت‌هایی از جمله تعیین صحیح خوانده، رعایت مواعد قانونی و اعلام صحیح خواسته و .... نیازمند طرح توسط وکیل یا مشاور حقوقی مجرب می‌باشند.

کافی است تا خوانده دعوا به درستی تعیین نشود یا خواسته درست عنوان نشود. همین امر کافی است تا یک دعوا که در صورت رعایت موارد مهم، ظرف سه یا چهار ماه به نتیجه می‌رسید؛ به دلیل اشتباههات ساده و پیش پا افتاده، بیش از یکسال طول بکشد.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین 24 ساعته وکیل الوکلا با استفاده و بهره‌مندی از دانش بهترین وکلای جوان در کنار تجربیات ارزشمند وکلای کهنه‌کار عرصه وکالت، آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی مالی می‌باشند.

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص