اعسار از پرداخت محکوم به یعنی چه؟

اعسار از پرداخت محکوم به یعنی چه؟

 

اعسار از پرداخت محکوم به:

 

اعسار؛ بلای جون طلبکاران

همراهان عزیز گروه وکیل الوکلا، در این مقاله می خواستم در رابطه با اعسار که دغدغه و مشکل خیلی از دوستان یا راه نجات بدهکاران هست، صحبت کنم.

ابتدا پیشنهاد گروه ما به شما عزیزان این است که قبل ازهر اقدام مالی، اول تمکن و ملائت مالی طرف مقابل خود را بسنجید و از همه مهم‌تر حتماً با وکیل متخصص مشورت کنید... حالا سوالی که پیش می‌آید این است که چرا این کار ضرورت دارد؟

چون بنا بر قانون فعلی اگر شما طلبکار باشید و بدهکار هیچ مالی نداشته باشد، خیلی راحت شما را به دردسر می اندازد ...؟؟؟؟

فقط کافیست یک دادخواست اعسار و تقسیط مطرح نماید...

 

معسرکیست؟

 

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

نکته: اعسار می تواند بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به باشد. محکوم به شامل جزای نقدی نیز می‌شود.

حال دو موضوع چالشی در این زمینه که خیلی از موکلین از بنده سوال می کنند را مطرح می کنم تا به علامت سوال های توی ذهنتون پاسخ بدم و متوجه بشید شرایط اعسار آن چنان هم سخت نیست.

سوال اول: اگر شخصی محکومیت مالی داشته باشد، برای جلوگیری از صدور حکم جلب تا چه مدت زمانی فرصت ثبت دادخواست اعسار را دارد؟

پاسخ: این شخص در صورت قبول داشتن بدهی خود و همزمان با ادعای طلبکار در دادگاه و در حین رسیدگی می‌تواند دادخواست اعسارش را تقدیم کند و با استناد به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از قطعیت حکم و تا قبل از مدت 30 روزه پس از ابلاغ اجراییه می‌تواند دادخواستش را ثبت کند.

نکته مهم در این سوال، مشورت گرفتن از یک وکیل خبره در این موضوع می‌باشد تا به راحتی شرایط اعسار را اثبات و از صدور حکم جلب جلوگیری نماید. گروه حقوقی ما در کنار شما می‌باشد تا تحقق عدالت میسر گردد.

سوال دوم: اگر شخص مهلت مقرر30 روزه که بعد از ابلاغ اجراییه است را رعایت نکند و دادخواست اعسارش را ثبت نکند، در نتیجه در بازداشت قرار گیرد، آیا می تواند با معرفی ضامن آزاد شود؟؟؟؟

پاسخ: با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنانچه بدهکار خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود اقدام به دعوای اعسار کند، اگر که طلبکار آزادی شخص را بدون گرفتن تامین وثیقه بذیرد یا به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل آنچه که محکوم شده است را ارائه دهد، در نهایت دادگاه با صدور قرار وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس بدهکار خودداری می کند و او را آزاد می کند که موفقیت در همه این مسائل با کمک وکیل متخصص این پرونده خواهد بود.

پس خیلی عامیانه بهتون بخوام بگم اینکه حتی در یکسری از شرایط که شما بدهکار را درحبس قرار دادید، امکان از حبس خارج شدن بدهکار وجود دارد.

 

 

 

 

مطالبه وجه ناشی از قرارداد مطالبه وجه ناشی از قرارداد

 

 

 

 

حال یک نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را برای کمک بیشتر به شما عزیزان در سایت قرارمیدهم تا شاید گره‌ای از مشکلات دوستان باز شود.

 

خواهان: مشخصات خواهان

خوانده:مشخصات خوانده

وکیل یا نماینده قانونی: وکیل الوکلا

تعیین خواسته و بهای آن: اعسار از محکوم به

دلائل و منضمات دادخواست:1_کپی و مصدق کارت ملی و شناسنامه 2_شهادت شهود 3_استشهادیه

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه....

باعرض سلام و تحیت 

  احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب به موجب دادنامه شماره ........... مورخ .......... صادره از شعبه ............ شهرستان .......... محکوم به پرداخت مبلغ ...... ریال شده‌ام.

خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت ....... ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله  بیکاری و عدم تمکن مالی خود وخانواده‌ام، درحال حاضر توان تادیه محکوم‌به مقرر را ندارم.

فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد 3،10،11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست.

عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می نماید.

 

 باتقدیم شایسته ترین احترامات

 

 

 

 

نمونه رای مطالبه وجه چک نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

 

 

 

 

 

درصورتی که محکوم علیه به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ( در مقاله مربوطه، موضوع کامل توضیح داده شده) توانایی پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد، می‌تواند باارائه دادخواست فوق، درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را دردادگاه مطرح نماید.

چنانچه شخصی ادعای اعسار نسبت به هزینه دادرسی را داشته باشد پس از اقامه دعوای خود، باید دادخواست اعسار را نیز به صورت جداگانه بدهد تا پس از بررسی و حکم دادگاه به دعوا وی رسیدگی شود.

اما چنانچه مدعی اعسار نسبت به بدهی خود یا محکوم‌به ادعای اعسار داشته باشد می‌تواند درخواست خود را هم زمان با دفاعیات خود یا به صورت جداگانه به دادگاه ارائه دهد.

درخواست همزمان در مواردی چون طلاق که از طرف مرد اقامه می‌شود و وی درخواست اعسار از پرداخت مهریه را می‌دهد امکان پذیر است. همچنین اگر دادگاه اقرار به بدهی خود داشته باشد و هم زمان بیان کند توانایی پرداخت آن را به صورت واحد و یکجا ندارد.

اما در موارد دیگر پس از صدور رای، محکوم‌ علیه می‌تواند درخواست اعسار را به دادگاه دهد. مرجع رسیدگی به این درخواست می‌تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه باشد. چنانچه پرونده باید در شورا  رسیدگی شود یا در شورا در حال رسیدگی باشد پرونده در آنجا  مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین اگر رای صادره از شورا باشد، مرجع رسیدگی به اعسار نیز شورا است و اگر رای بدوی را دادگاه صادر کرده باشد یا پرونده در دادگاه در حال رسیدگی باشد یا باید دادگاه دعوای اصلی را رسیدگی کند، مرجع رسیدگی همان دادگاه است.

خوانده در دعوای اعسار همان خواهان دعوایی است که ضمن آن دعوای اعسار نیز مطرح شده است.

 

 

«دعوای اعسار غیرمالی می باشد»

 

 

چنانچه دادگاه ادعای اعسار را قبول کند، مدعی اعسار به طور موقت معاف از پرداخت هزینه دادرسی می‌شود و در مورد محکوم‌به نیز حکم به تقسیط آن صادر می‌شود.

نکته جالبی که در این مورد قابل بیان است این است که این درخواست نامحدود است و محکوم علیه می‌تواند هر تعداد دفعه‌ای که بخواهد این درخواست را مطرح نماید. اما باید مدت زمان مناسبی از درخواست قبلی گذشته باشد و شرایط ذکر شده محقق شده باشد.

 

 

چنانچه محکوم علیه جزای نقدی پس از لازم الاجرا شدن حکم آن را نپردازد و اظهار کند که مالی ندارد و برای دادگاه نیز این امر روشن باشد
طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.
۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص