نمونه قرارداد اجاره خودرو

تنظیم قرارداد اجاره خودرو

 

نمونه قرارداد اجاره خودروی باربری

 

قرارداد اجاره در مورد واحدهای مسکونی و تجاری مرسوم است که منعقد می‌شود اما درباره وسایل نقلیه کمتر قرارداد اجاره منعقد می‌شود. در این مقاله نمونه قرارداد اجاره خودروی باربری را بیان نموده‌ایم.

باید توجه داشت که مهمترین چالش قرارداد اجاره خودرو بحث تعهدات نگهداری خودرو به شکل سالم است. همچنین چون در اجاره خودرو، مال منقول و قابل جابجایی است، استرداد خودرو در پایان مدت اجاره از دردسرهای موجر و صاحب ماشین است.

 

ماده 1 – طرفین قرارداد

موجر: آقای/خانم ........ به کد ملی .......... فرزند ...... آدرس: تهران – .......

مستاجر: آقای/خانم .......... به کد ملی .......... فرزند آدرس: استان همدان .......

ماده 2 – مورد اجاره

یک دستگاه خودروی کامیون-باری بغلدار مدل کاویان 6 تن مدل 88 به رنگ آلبالوئی-روغنی 6تن

شماره موتور: ........... شماره شاسی: ............

شماره پلاک: ............

ماده 3 – مبلغ اجاره بها

ماهانه مبلغ 000/000/003 میلیون ریال معادل سی میلیون تومان

 

ماده 4 – مدت اجاره

این قرارداد از تاریخ 07/07/1402 الی 07/07/1403 به مدت یکسال معتبر می‌باشد.

ماده 5 – ضمانت‌ قراردادی

یک فقره چک به مبلغ 10/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد تومان به شماره سریال: ............ از حساب شماره ............ بانک ........ به نام ............. به موجر تحویل داده شد تا در صورت از بین رفتن مورد اجاره یا عدم ایفای تعهد پرداخت اجاره بها به مدت سه ماه و همچنین عدم ایفای تعهد استرداد خودرو در پایان مدت اجاره؛ وجه چک به عنوان خسارت قراردادی دریافت گردد.

ماده 6 – تعهدات توافقی طرفین

بند یک- مستاجر متعهد می‌گردد که خودروی مورد اجاره را در سررسید انتهایی قرارداد به صورت سالم از لحاظ فیزیکی و فنی تحویل موجر دهد. در صورت عدم ایفای تعهد این بند، مستاجر مکلف به پرداخت روزانه 3/000/000 تومان خسارت به موجر می‌باشد.

 

بند دو- مستاجر باید در روز هفتم هر ماه مبلغ اجاره مورد توافق را به شماره کارت ...... بانک ......... به نام ........... پرداخت نماید. در صورت تاخیر در پرداخت، مکلف به پرداخت خسارت مازاد بر اجاره بها به مبلغ روزانه 2/000/000 تومان می‌باشد. همچنین در صورت عدم پرداخت دو ماه پیاپی یا متناوب اجاره بها در سر موعد مقرر، موجر دارای حق فسخ به مدت پانزده روز از دومین خلف تعهد مستاجر می‌گردد.

بند سه- در طول مدت اجاره و در صورت کشف فساد از ناحیه مستاجر که باعث توقیف مورد اجاره گردد، موجر مبرا از پاسخگویی در برابر مقامات قضایی اعم از حقوقی و کیفری خواهد بود و مستاجر ملزم به پاسخگویی خواهد بود.

بند چهار- مستاجر فقط می‌تواند مورد اجاره را برای حمل بار مجاز و مشروع از لحاظ قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید و در صورت تخطی از قوانین کشور و استفاده از خودرو برای باربری اقلام قاچاق، این قرارداد منفسخ گردیده و همچنین مستاجر مکلف به پرداخت تمام مبالغ اجاره مواعد منفسخ شده خواهد بود.

بند پنج- در صورت ورود خسارت به مورد اجاره، هزینه‌های مازاد بر پرداختی بیمه بر عهده مستاجر می‌باشد که باید پرداخت کند و عدم پوشش کامل هزینه از سوی بیمه نافی مسئولیت مستاجر نمی‌باشد. همچنین در صورتی که خسارت وارده موجب ورود ضرر هنگفت به میزان بیش از نصف قیمت روز خودرو گردد، قرارداد منفسخ می‌شود و مستاجر علاوه بر پرداخت خسارت، مکلف به پرداخت اجاره بهای مواعد منفسخ شده نیز می‌باشد.

بند شش- موجر تا سه ماه از تاریخ انعقاد عقد، حق فسخ قرارداد اجاره را دارد و در این صورت، مستاجر باید از تاریخ فسخ قرارداد، خودروی مورد اجاره را سالم به موجر تحویل دهد و در صورت تاخیر از تاریخ فسخ، مکلف به پرداخت مبلغ 2/000/000 تومان روزانه می‌باشد.

بند هفت- تعمیرات جزئی و کلی و همچنین تعویض قطعات مصرفی و تامین سوخت و هزینه پارکینگ و تمدید بیمه‌نامه و بازدیدهای دوره‌ای مانند تعویض روغن همگی به عهده مستاجر می‌باشد و موجر هیچگونه تکلیفی در این باره ندارد.

بند هشت- کلیه پرداختهای دولتی و عمومی از جمله جرایم و عوارض و مالیات، همگی به عهده موجر بوده و مستاجر مسئولیتی از این باب ندارد.

بند نه- مستاجر مدعی داشتن گواهینامه پایه یک از اداره راهور بوده و ادعای صحت و سلامت جسمی و روانی جهت انجام فعالیت مرتبط با موضوع اجاره را دارد؛ در صورت کشف خلاف واقع، موجر تا یکماه حق فسخ دارد و در این صورت مستاجر باید کلیه اجاره‌های مواعد فسخ شده را از باب خسارت، پرداخت نماید.

بند ده- تمام خیارات قانونی برای مستاجر ساقط می‌باشد.

 

بند یازده- در صورت وقوع سرقت، امحاء، احراق و به طور کلی تمام جرایم علیه اموال درباره مورد اجاره، همچنین توقیف خودرو توسط ارگانهای دولتی و عمومی غیر دولتی، بیش از 45 روز، علاوه بر ایجاد حق فسخ 20 روزه برای موجر از تاریخ وقوع موارد مذکور، موجب تکلیف مستاجر به پرداخت قیمت روز خودرو خواهد بود.

بند دوازده- موجر حق دارد هر ده روز از تاریخ انعقاد قرارداد، ماشین را بررسی نماید و آن را به کارشناس فنی معتمد خویش رویت دهد و در صورت اعلام کارشناس به تعمیر خودرو، مستاجر مکلف به پذیرش می‌باشد والا از روز اعلام نظر کارشناس روزانه مبلغ 2/000/000 میلیون تومان خسارت باید بپردازد و موجر نیز تا 15 روز از استنکاف مستاجر، حق فسخ قرارداد را دارد.

بند دوازده- مستاجر متعهد می‌باشد که استیفای مورد اجاره به مباشرت باشد و نمی‌تواند اجاره را به ثالث منتقل نماید یا برای خود شریک بیاورد مگر با اجازه موجر.

ماده 7 – شرط داوری

طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف، آقایان ........ فرزند ........ به کدملی ......... و .......... فرزند ........ به کد ملی ......... را به عنوان داور مرضی الطرفین جهت فصل اختلافات، تعیین نمودند.

ماده 8 – سایر شرایط

خودروی مورد اجاره به رویت کامل موجر و مستاجر رسیده است و به صورت سالم از منظر فیزیکی و فنی، تحویل مستاجر می‌گردد. مستاجر نیز باید با همین شرایط و به صورت سالم خودرو را در زمان اتمام قرارداد یا فسخ به هر دلیل، به تحویل موجر دهد وگرنه مشمول خسارت مذکور در بند 1 ماده 6 خواهد بود.

این قرارداد در تاریخ 1402/06/04 در حضور طرفین و در صحت و سلامت کامل عقلی در سه صفحه و دو نسخه منعقد گردید و مفاد آن از همین تاریخ لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

نکته: هر کدام از مفاد بالا می‌تواند تغییر کند و موجر یا مستاجر با توافق یکدیگر، بندهای بیشتری اضافه کنند. در قرارداد باید تلاش شود تا حقوق هر دو طرف حفظ گردد و قرارداد یکطرفه نباشد.

 

النهایه، تنظیم قرارداد امری مهم است که تعهداتی را به وجود می‌آورد و در مقابل حقوقی را مکتسب می‌شود. اگر در قرارداد دقت کافی رخ ندهد ممکن است یک طرف بسیار متضرر شود و طرف دیگر نیز همه چیز را به نفع خود منعقد کند. گروه مشاوره حقوقی و قراردادنویسی تخصصی وکیل الوکلا، آماده مشاوره و تنظیم تخصصی انواع قراردادهای معین و نامعین هستند.

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص