ارکان دعوای خلع ید چیست؟

ارتباط با وکیل

 

 

خلع ید چیست؟

 

خلع ید در معنای لغوی یعنی چیزی را از دست کسی در آوردن یا به سلطه کسی بر چیزی خاتمه دادن و یا چیزی را از راه قانونی از قدرت و تسلط کسی بیرون آوردن است.

خلع ید در معنای حقوقی، یعنی رفع تصرف یک شخص را مالک مالی از دادگاه بخواهد.

پس اگر ملکی اعم از خانه، زمین، آپارتمان، مغازه، اگر سند رسمی داشته باشد اما به صورت غیر قانونی در تصرف شخص غیر از مالک در آمده باشد، در نهایت آن کسی که سند مالکیت به نام اوست (یعنی مالک) می‌تواند برای خارج شدن متصرف از آن ملک دعوای خلع ید را مطرح نماید. همچنین اگر آن ملک مشاعی و در تصرف برخی از مالکین بود اما سایر مالکین به این شرکا اجازه در تصرف ملک را نداده بودند، همین شریک‌هایی که رضایت به این تصرف نداشتند می‌توانند برای رفع تصرف دیگر شرکای خود از آن ملک دادخواست خلع ید را مطرح کنند.

اما درنظر داشته باشید که خلع ید از یک ملک مشاعی با خلع ید از یک ملک ششدانگ که در مالکیت یک نفر است متفاوت می‌باشد و این تفاوت بیشتر در زمان رسیدگی در دادگاه و موفقیت در رای دادگاه و همچنین اجرای آن قابل مشاهده است.

 

 

 

وکیل متخصص دعاوی ملکی ارتباط با وکیل متخصص دعاوی ملکی

 

 

 

 

در همین راستا باید به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی توجه داشته باشیم که بیان می‌دارد: در مواردی که حکم خلع ید به نفع مالک یک ملک مشاعی و بر علیه متصرف آن ملک صادر شده باشد، در زمان اجرای آن رای از تمام ملک خلع ید صورت می‌گیرد اما تحویل دادن آن ملک مشاعی، یعنی در اختیار برنده قرار دادن آن ملک بر اساس مقررات و قوانین مربوط به املاک مشاعی است.

یعنی به عبارت ساده‌تر اموال مشاعی اموالی هستند که دو یا چند مالک دارند و در این املاک وقتی یکی از مالکین می‌تواند از صددرصد مال استفاده کند که رضایت بقیه شرکای خود را هم داشته باشد. درسته؟ بله همین طور است. زیرا میزان مالکیت افراد بر روی آن مال قابل تفکیک و تقسیم از یکدیگر نیست. حال این موضوع چه ربطی به بحث خلع ید دارد؟

در قسمت آخر ماده 43 اشاره شده است که «تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است» یعنی اگر یکی از مالکین ملک مشاعی نسبت به تصرف کل ملک مشاعی اقدام کرده بود و رضایت بقیه را جلب نکرده بود.

 

 

 

 

خلع ید چیست؟

 

 

 

 

شرایط دعوای خلع ید شرایط دعوای خلع ید

 

 

 

 

یکی از شرکای ناراضی اگر نسبت به رفع تصرف و تخلیه ملک اقدام کرد، دادگاه در صورت صدور حکم به خلع ید از کل آن ملک خلع ید می‌کند اما آن ملک را همیشه به آن شریک ناراضی که پیروز در پرونده خلع ید شده بود، تحویل نمیدهد. چرا؟؟؟؟؟؟؟؟ چون ملک پس از رفع تصرف تحویل شریک دیگر شود باید مقررات املاک مشاعی رعایت شود که طبق آن مقررات باید آن شریک رضایت همه شرکا از جمله شریکی که بر علیه او نسبت به تصرف اقدام کرده بود را برای در اختیار داشتن شش دانگ ملک  داشته باشد.

دعوای خلع ید یکی از دعاوی پرکاربرد در زمینه ملکی است که شما وقتی قصد تشکیل پرونده با عنوان خلع ید را نسبت به یک فرد متصرف دارید باید حتما از وکیل مدافع خود راهنمایی و مشورت بگیرید چرا که نحوه دادخواست نویسی  به انضمام اینکه مال منقول است یا غیرمنقول و اینکه شما چه ارتباطی با آن مال دارید (مالک عرصه و اعیان هستید/ مالک فقط عرصه هستید/ مستاجری که دارای حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه هست) + این موضوع که چه میزان از سهام مالکیتی از آن مال متعلق به شماست (مالک صد درصد آن هستید یا اصطلاحاً ششدانگش متعلق به شماست یا تنها بخشی از سهام مالکیتی آن متعلق به شماست و اصطلاحاً ملک مشاعی است) + اینکه آیا شما سند رسمی مالکیتی دارید یا اصلاً به چه نحوی مالک آن مال هستید + اینکه متصرف غیرقانونی آیا در ملک مورد نظر بنایی را احداث کرده است یا خیر و ...

از مهم ترین مواردی که باید در نظر گرفته شود این است که در اختیار داشتن وکیل برای پیروزی در این دعوا به شما کمک خواهد کرد.

با گروه حقوقی وکیل الوکلا صفر تا صد پرونده خود را به وکیل متخصص بسپارید و از بابت گرفتن نتیجه‌ای عادلانه اطمینان داشته باشید.

 

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص