شرط بچه دار نشدن در ازدواج

شرط بچه دار نشدن در ازدواج

 

شرط بچه دار نشدن در ازدواج( به شرط عدم استیلاد )

 

همراهان گرامی سایت وکیل الوکلا در نظر داشته باشید این  نوشتار صرفا برمبنا واساس تحقیقات و پژوهش هایی است که تا به حال انجام شده و تنها از دید حقوقی موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

به شرط عدم استیلاد اما این شرط به چه معناست؟منظور از این شرط :«تعهد برعدم اقدام به بارداری »است.از نظر حقوقی مطابق نظر حقوقدانان این شرط نوعی شرط فعل سلبی (منفی) است که درضمن عقد نکاح مقرر می شود به این صورت که به طور مثال:خانم(زوجه) به آقا (زوج)اعلام می کند به شرطی با تو ازدواج می کنم که از بارداری و فرزند آوردن  خودداری نمایی.

پس اگر به طور خلاصه بگم  موضوع بحث مربوط می شود به توافقی که فی ما بین آقا و خانم در زمان عقد نکاح مقرر شده است و آن توافق براین است که یکی از طرفین (چه اقا و چه خانم) به طرف دیگر (چه خانم و چه آقا) تعهد بدهد که از بارداری و فرزند آوری خودداری نماید!!!

شاید این شرط در ابتدا غیر معمول و عجیب به نظر برسد اما کیس های بسیاری بودند که تمایل به داشتن فرزند در زندگی مشترک نداشته و تمایل داشتند برای الزام آور بودن عهدی که طرف مقابل به آن ها داده است.(عدم اقدام برای فرزند اوری)این شرط را درضمن عقد نکاح  خود درج نمایید.

حال این شرط به دلیل نامتعارف بودن آن مطمئنا یکسری سوالات را در ذهن افراد ایجاد می کند ...

از جمله مهم ترین این پرسش ها که بسیاری از شما موکلین گرامی از تهران و سایراستان ها از بنده پرسیده اید چند نمونه را مطرح کرده تا باشد به سوالات بوجود امده در ذهنتان پاسخ بدهم...

اولین سوال مطرح شده این است که آیا این شرط صحیح و  قانونی است  و آیا امکان درج چنین شرطی در عقد نکاح (نوشتن در عقدنامه)صحیح است یا خیر؟؟؟؟؟؟؟اگر صحیح باشید پس باید قانونا دستگاه  قضائی نیز در زمان مراجعه به آن ،چنین شرطی را محترم و نافذ بشمارند و اگر که شرط صحیح نباشد مسلما هیچ اثری برای آن در نظر نخواهد گرفت...چنانچه فرض براین است که چنین شرطی صحیح است،آیا متعهد ی که مطابق این شرط باید تمامی تلاش خود را انجام میداد تا نقض تعهد صورت نگیرد و خلاف تعهدی که داده است اقدامی نکرده باشد،دقیقا نقض تعهد کند و موجب باروری و فرزند آوری شود،این خلاف وعده چه نتیجه ای برای او به دنبال خواهد داشت؟؟؟؟فرض کنید خانمی به همسر خود تعهد میدهد که به واسطه اقدامات پیشگیرانه یا...بارداری نشود اما بارداری صورت گیرد علت بارداری هم کوتاهی زوجه بوده و او تعمدا موجبات فرزند آوری رافراهم کرده باشد ،آیا آن مرد می تواند به علت نقض تعهد از سوی خانم،از انجام تکالیف قانونی سرباز زند؟اگر که بالعکس آقا متعهد بود چه؟؟؟؟؟آیا خانم می تواند به طور مثال خسارتی را دریافت کند یااین موضوع موجباتی را برای طلاق یا جدایی او باشد؟؟؟

درخصوص این موضوع پژوهش های بسیاری انجام شده و موضوع تاحد قابل توجهی اختلافی است پس امکان دارد که دوستان در حین مطالعه  با نظرات و استدلال های مخالف  روبرو شوند.درخصوص پرسش اول شما عزیزان(صحیح وقانونی بودن این شرط)حقوقدانان این شرط را مبنای ماده 232-959-1035-1102-1103-1104-1108قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده اند و بین مواد ذکر شده مهمترینش ماده 232قانون مدنی است که مطابق آن 3نوع شرط از شروط باطل هستند و باطل بودن آن ها باعث باطل شدن عقود نمی باشد،سومین نوع از شروط باطلی که قانونگذار در این ماده بیان کرده است:«شرطی است که نامشروع باشد».مطابق نظر دکتر کاتوزیان منظور قانونگذار از شرطی که نامشروع باشد(بند سوم ماده 232)در واقع شرطی است که خلاف قانون باشدو ایشون بیان می کنند،منظور از قانون،قانون امری است یعنی شرطی که خلاف قانون امری باشد،شرطی نامشروع و باطل است.

زیرا هدف قانونگذار از تبیین قوانین امره،درنظر داشتن نظم عمومی و اخلاق حسنه است به همین دلیل هم اشخاص نمی توانند برخلاف قوانین امره توافق نمایند چرا که چنین توافقی مخالف با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه است.

درخصوص ماهیت شرط استیلاد (تعهد برعدم اقدام به بارداری)و صحیح و باطل بودن چنین شرطی در قانون سخنی به میان آورده نشده استولی نتیجه ی بررسی حقوقدانان ظاهرا براین است که چنین شرطی خلاف قوانین امری نیست!!!استدلال آنها:مطابق قانون ماهیت اصلی نکاح ، ایجاد رابطه زوجیت است.به همین علت شرطی باطل و مبطل عقد خواهد بود که این موضوع را نفی کند و شرط عدم استیلاد چنین اثری نداردبلکه فرزندآوری ،تولیدمثل از دیگر آثار نکاح است که طرفین (خانم وآقا)اختیار عدم استیفای آن از طریق شرط ضمن عقد به زوجین داده شده است و قابلیت اسقاط و سلب جزئی آن در نکاح امکان پذیر استاز سوی دیگر نافذ و صحیح بودن چنین شرطی با تکالیفی که قانون برای همسران مقرر دانسته منافاتی ندارد و بابررسی روابط شخصی و وظایف و حقوق زوج و زوجه در قانون از قبیل حسن معاشرت مقرر درماده 1103قانون مدنی ،یاانجام وظایف زوجیت مقرر درماده 1108قانون مدنی ،معاضدت در ماده 1104قانون مدنی و...متوجه می شویم که استیلاد جزء حقوق و وظایف هیچ یک از زوجین نیست و تکالیف مقرر شده به معنای باروری و مواقعه نیستند.

همچنین اساتید و حقوقدانان بزرگ همچون دکتر کاتوزیان-دکتر امامی-دکتر صفایی-محقق داماد و...تنها به ایجاد علقه زوجیت به عنوان ماهیت نکاح اشاره کرده اند زیراتحقق رابطه زوجیت مقدم بر آثاری چون وطی،تولیدمثل،تشکیل خانواده است و تا زمانی که در نتیجه ی عقدی صحیح و نافذ بین طرفین رابطه زوجیت برقرار نشود،اباحه استمتاع جنسی،تولید مثل  و به دنبال آن تشکیل خانواده به وجود نمی آید،این امر از ظاهر  مواد 1035و1102قانون مدنی قابل استنباط است،همچنین  فقهای امامیه و اهل سنت ،در تعریف مقتضای ذات عقد گفته اند که مقتضای ذات هر عقدی «نخستین اثر»یا«اثر اصلی و جدا نشدنی»آن عقد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

با نگاهی به اطراف هم متوجه می شویم فرزند آوری شرط یا اثر اصلی عقد نکاح نمی باشد.

 

 

 

مثال:زوجینی جوانی که پس از عقد نکاح ،به مدت 1الی2 سال درحال تهیه مقدمات مراسم عروسی و تهیه مسکن مشترک هستند و باتوجه به آداب و رسوم و فرهنگ ها گاها در طی این مدت هیچ تمتع جنسی بایکدیگر ندارند.

همچنین در مقاله های دیگر خواهید دید که ممکن است زوجین بر عدم  نزدیمی(عدم برقراری رابطه زناشویی) شرط کرده باشند و نکته مهم در این بخش این است که برخی فقها نیز این موضوع را صحیح دانسته و خلاف مقتضای عقد نکاح نمی دانند چرا که عقد نکاح دارای اهداف مختلفی است و برقرای رابطه جنسی تنها هدف  عقد نکاح نمی باشد که درصورت عدم آن ،نکاح تحقق نیابد.

نکته مهم دیگر ماده 959قانون مدنی است که برخی حقوقدانان شرط عدم بارداری را یک شرط باطل دانسته  چرا که به موجب این شرط ،یکی از زوجین یا هردوی آن ها حق تمتع را از خود سلب می نماید.

اختلاف نظر بین فقهاو حقوقدانان برسر این موضوع بسیار است ولیکن اکثریت آن ها بر این باور هستند ،در صورتی  که این شرط به طور مطلق نباشد و بازه زمانی خاصی مشخص شده باشد صحیح می باشد و اگر بخوام جمله را بهتر به شما همراهان عزیز تیم متخصص وکیل الوکلا مطرح کنم این است که نگوییم آقا و خانم (زوجین)متعهد به عدم اقدام به بارداری و فرزند آوری است ،این شرط با چنین کیفیتی یک شرط مطلق و همیشگی است بلکه بهتر است بگوییم آقا و خانم(زوجین)متعهد می شوندتاتاریخ معینی به عدم اقدام به بارداری و فرزندآوری.

 

 

 

خانواده یعنی دایره ای از قدرت عشق که باهر تولد و هر عضو جدید بزرگ تر می شود

 

 

 

 

همراهان و دوستان عزیزی که پیگیر مقالات ما هستید و درهر مرحله مارو همراهی می کنید خوشحال می شوم با مطرح نمودن سوالات خود کمک کوچکی در رفع مشکلات و سوالات در ذهنتان کنم.

 

قدرت قانون در دستان تیم متخصص وکیل الوکلا است.

 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص