مهریه در چه صورتی به زن تعلق نمی‌گیرد؟

مهریه-در-چه-صورتی-به-زن-تعلق-ندارد

 

مهریه با چه شرایطی به زن تعلق نمی گیرد؟

 

درباره عدم تعلق مهریه به زن، پرسش‌ها و ابهامات زیادی وجود دارد. دعوای مهریه در سال‌های اخیر، پای ثابت رسیدگی دادگاه‌ها بوده است. افزایش قیمت سکه و بروز مشکلات جدید در میان نسل نو، باعث شده است تا زوجین، در سودای داشتن زندگی بهتر، به طلاق گرایش پیدا کنند.

به هر حال این واقعیت جامعه ما است و نمی‌توان معضل افزایش طلاق در بین زوجین را کتمان کرد ولی زوجین، با آگاهی از حقوق و تکالیف، لطمه کمتری می‌بینند.

در این نوشتار توضیحات مختصری راجع به مهم‌ترین حق مالی زن یعنی مهریه داده خواهد شد و همچنین شرایط عدم تعلق مهریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته از آنجا که مهریه مال قابل توجهی می‌باشد، گرفتن حکم مورد نظر در دادگاه شاید دشواری‌هایی داشته باشد. بنابراین توصیه گروه حقوقی وکیل الوکلا، استفاده از مشاوره حقوقی یا وکیل مهریه می‌باشد.

 

مهریه و انواع آن

 

مَهریه یا به شکل کهن تر آن، کابین به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد. تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

از لحاظ زمان پرداخت، مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می شود. در خصوص تفاوت مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه می توان گفت، مهریه عندالمطالبه به محض مطالبه توسط زوجه، باید پرداخت شود. در مهریه عندالاستطاعه، حقوق مالی مرد باید بررسی شده و در زمان عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه، زن نمی تواند مهریه خود را دریافت کند.

 

 

 

مطالبه مهریه از اجراییات اداره ثبت  مطالبه مهریه از اجراییات اداره ثبت در 4 مرحله

 

 

 

 

مهریه از جهتی دیگر، به مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه تقسیم می شود.

  • مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌نماید.
  • اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

  • هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

 

 

 

وکیل سریع ترین راه برای طلاق از طرف زن

 

 

 

اگر زن درخواست طلاق کند، مهریه تعلق می گیرد؟

 

یکی از سوالات اصلی بسیاری از زن های در آستانه طلاق این است که آیا درخواست طلاق با تعلق مهریه در ارتباط است؟

باید توجه داشت که عدم تعلق مهریه با درخواست طلاق هیچ مباینتی ندارد و زن می‌تواند ضمن دادخواست طلاق یا قبل یا بعد از آن، درخواست مطالبه مهریه نیز داشته باشد. عدم تعلق مهریه در قانون مشخص شده است؛ اما طلاق جزء آنها نیست و مهریه به زن تعلق می‌گیرد. در ماده 1088 و 1101 موارد عدم تعلق مهریه بیان شده است.

ماده 1088 قانون مدنی: ...اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده 1101 قانون مدنی: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد؛ مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

 

 

 

شرط تنصیف دارایی آنچه باید بدانید: شرط تنصیف دارایی بین زن و مرد چیست؟

 

 

 

ندادن مهریه زن در صورت عدم تمکین

 

در کتاب‌های حقوقی، تمکین دارای دو معنای اصطلاحی دانسته شده است. تمکین عام یعنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده. تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‌های مشروع او است. تمکین یا عدم تمکین (نشوز)، ارتباط با نفقه دارد. زن در صورتی مستحق نفقه است که از شوهر خود تمکین کند و در صورت عدم تمکین و ناشزگی، حق نفقه نخواهد داشت. اما در حتی در حالت نشوز نیز، حق مهریه از بین نمی رود و این یعنی، زن ناشزه مستحق تمام مهریه می باشد.

 

 

گرفتن مهریهبرای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟

 

 

مهریه زن خیانتکار

 

زن به محض وقوع عقد نکاح، مالک تمام مهریه می شود و ذمه شوهر بر پرداخت آن مستقر می گردد. ماده 1082 قانون مدنی در این موضوع بیان داشته است: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. به همین دلیل، زن حتی با وجود خیانت آشکار و اثبات شده، از مهریه محروم نمی شود و می تواند آن را مطالبه کند.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص