برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ | مطالبه مهریه از اجرای ثبت

برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟

 

برای گرفتن مهریه چه کار باید انجام دهیم؟

 

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مَهریه یا کابین یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

برای گرفتن مهریه مراحلی وجود دارد؛ اجرائیات ثبت و دادگاه؛ اما این دو روش در طول یکدیگر هستند. یعنی ابتدا باید به اجرائیات ثبت مراجعه شود و اگر از زوج، مالی یافت نشد، آن وقت به دادگاه مراجعه کرد. اگر مستقیم به دادگاه مراجعه شود، مدیر دفتر این پیغام را برای شما ارسال می‌دارد: «خواسته ها تفکيک گردد گواهي اجراي ثبت با قيد تعداد سکه تاريخ اجرا و تاريخ انصراف با فاصله دو ماه ضميمه گردد.» بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در همین ارتباط تصویب گردیده است.

«ماده ۱۱۳ـ به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری.

الف ـ ....
ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»

در این مقاله، گام به گام توضیح خواهیم داد که چه اتفاقاتی در راه گرفتن مهریه رخ خواهد داد و برای گرفتن مهریه باید به کجا رجوع کنیم.

 

 

 

مهریه 2 مهریه در چه صورتی به زن تعلق نمی‌گیرد؟

 

 

 

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چقدر زمان می‌برد؟

 

برای توقیف اموال زوج از طریق اداره ثبت، اولین قدم، ثبت نام در سامانه ثنا است. زوجه یا وکیل وی باید بعد از ثبت نام در سامانه ثنا، برای اجرا گذاشتن مهریه از طریق اداره ثبت، به دفترخانه ثبت ازدواج مراجعه نمایند و از طریق آن دفتر، درخواست صدور اجرائیه بدهند. سپس باید برای مراجعه به اداره ثبت مربوط، نوبت اینترنتی اخذ شود. زمان ها بستگی به این دارد که باید به کجا مراجعه کرد؛ یعنی کدام اداره ثبت. اداره ثبت تهران دارای مهلت های شش ماهه است!!!

 

اجرائیه ثبتسامانه نوبت دهی اجراییه ثبت

 

در روز و ساعت مقرر، به اجرائیات ثبت مورد نظر رفته و شخص متصدی بعد از استعلام از اداره راهور و اداره ثبت، نتیجه را به متقاضی می‌دهد.

 

 

برگه استعلام اموال زوج
نمونه برگ استعلام از راهور و اداره ثبت برای شناسایی اموال زوج

 

با در دست داشتن برگه‌ای مشابه برگه بالا و تکمیل فرم مخصوص درخواست توقیف مال شناسایی شده به میزان مورد تقاضا، باید به یکی از دفاتر پیشخوان مهریه مراجعه شود. دفتر پیشخوان مهریه تاسیس جدیدی است که وظیفه آن انجام امور مربوط به مهریه و ثبت تقاضای توقیف مال است که در برخی از دفاتر ازدواج و طلاق، تشکیل شده است.

 

بعد از مطالبه مهریه توسط زوجه و بعد از ارجاع پرونده به اجراییات اداره ثبت، زوجه باید نسبت به توقیف اموال اقدام نماید. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مرد، یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، زن می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد اجرائیه و با دریافت گواهی از اداره ثبت به محاکم دادگستری رجوع نماید.

 

 

 

 

طلاق سریع سریع ترین روش طلاق

 

 

 

مزیت‌های مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

 

 • در صورتی که زن بخواهد از طریق اجراییات ثبت نسبت به اخذ مهریه اقدام نماید،پس از تشکیل پرونده می تواند نسبت به ممنوع الخروج کردن زوج اقدام نماید. این موضوع، در دادگاه منوط به صدور حکم و همچنین در صورتی است که زوج اموالی نداشته یاشد. بنابراین، ممنوع الخروجی زوج در حالتی که از طریق ثبت اقدام صورت می‌گیرد، راحت‌تر است.
 • در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، فقط حق الاجرا تعلق می گیرد که میزان آن پنج درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست یعنی زوج گرفته می شود. ولی در مطالبه مهریه در دادگاه زوجه باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه و نیم درصد اقدام نماید.
 • مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و توقیف اموال، سریعتر از دادگاه به نتیجه می‌رسد. ولی مطالبه مهریه از طریق دادگاه بسیار طولانی می‌باشد. پیشنهاد می‌شود چنانچه زوج دارای اموالی می‌باشد که دارای سند رسمی است، نسبت به مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام نمایید.
 • صدور اجرائیه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی‌شود. ولی در دادگاه چنانچه زوجه از تاریخ صدور اجرائیه پس از 5 سال اقدام ننماید، اجرائیه بلا اثر تلقی می‌شود و زوجه باید مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.
 • در روش مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زوجه شروع می‌شود. ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حکم قطعی آغاز می‌شود.

 

 

 

مراحل مطالبه مهریه از اداره ثبت مطالبه مهریه از اجراییات اداره ثبت در 4 مرحله

 

 

 

عواقب اجرا گذاشتن مهریه چیست؟

 

در اداره ثبت چندین کارشناس وجود دارد که هر کدام در ماه چندین پرونده می‌گیرند. وقتی زن مهریه خود را در اداره ثبت به اجرا می‌گذارد، پرونده وی به یکی از کارشناسان اجرا، ارجاع می‌شود. اولین عواقب اجرا گذاشتن مهریه این است که املاک ثبت شده زوج استعلام می‌شود. در وهله بعدی اگر زوجه درخواست کند، اموال ثبت شده زوج توقیف می‌شود. اگر مرد مهریه را به طریق دیگر پرداخت نکند، زن می‌تواند قیمت گذاری و مزایده اوال را از اجرائیات اداره ثبت بخواهد.

 

 

 

 

تنظیم دادخواست و شکواییه و لایحه رایگان

 

 

 

 

سریع ترین راه گرفتن مهریه

 

در بالا توضیح دادیم که باید برای دریافت و مطالبه مهریه، ابتدا از طریق اجرائیات ثبت اقدام گردد و چنانچه منتهی به عدم شناسایی اموال گردد، از طریق دادگاه اقدام شود. بنابراین، زوجه ناخواسته باید به اجرائیات ثبت برود که همین امر توفیق اجباری است؛ چرا که مراحل رسیدگی در دادگاه ماهها طول می‌کشد اما از طریق اجراییات ثبت، سریع می‌توان توقیف اموال زوج را گرفت. مرد 10 روز از تاریخ ابلاغ، مهلت دارد تا نسبت به تعیین تکلیف پرداخت مهریه اقدام نماید. اگر زوج در مهلت مقرر نسبت به پرداخت مهریه اقدام ننماید، چنانچه زوجه اموالی توقیف نماید؛ اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس ارجاع می شود. پس از ارزیابی و تعیین قیمت پایه اموال به مزایده گذاشته می شود و زوجه از محل فروش آن می‌تواند مهریه خود را دریافت نماید. بنایراین، سریع‌ترین روش مطالبه مهریه، اقدام از طریق اجرای ثبت و توقیف و فروش اموال زوج است.

 

 

مدارک مورد نیاز برای مطالبه مهریه از طریق اجرا ثبت

 

 1. اصل سند ازدواج
 2. کپی کارت ملی و شناسنامه
 3. گواهی فوت و انحصار وراثت (در صورت فوت شوهر)
 4. مشخصات و شماره تلفن ورثه (در صورت فوت شوهر)
 5. وکالتنامه (در صورت اقدام توسط وکیل)
  ۵
  از ۵
  ۵ مشارکت کننده
  ارتباط با وکیل متخصص