دعوای خلع ید چیست و چه شرایطی باید رعایت شود؟

دعوای خلع ید چیست و چه شرایطی باید رعایت شود؟
    دعوای خلع ید را چگونه مطرح کنیم؟   دعوای خلع ید چیست؟ یکی از دعاوی مالکیتی است و در آن، صاحب ملک می خواهد کسانی را که تمام یا بخشی از ملک را تصرف کرده اند، خارج کند. اصلی ترین عنصر دعوای خلع ید، وجود سند رسمی به نام خواهان است. در واقع، خلع ید به لحاظ حقوقی، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) …
بیشتر بخوانید

الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت را چگونه مطرح کنیم؟

الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت را چگونه مطرح کنیم؟
الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی مالکیت است که از قرارداد عادی ناشی می شود. شرایطی دارد که باید در دادخواست رعایت شود وگرنه با مشکل جدی روبرو خواهید شد. مدارک الزام به تنظیم سند رسمی باید کامل باشد.
بیشتر بخوانید