نحوه رسیدگی به اسناد معارض چیست و کدام مرجع صالح است؟

نحوه رسیدگی به اسناد معارض چیست و کدام مرجع صالح است؟
  سند معارض چیست؟   برای اینکه بتوانیم درک درستی از اسناد معارض و مرجع صالح به رسیدگی به این اسناد پیدا کنیم، باید در ابتدا بدانیم که سند معارض یعنی چه و چگونه ایجاد می شود. کلمه ای که شبیه به معارض می باشد، تزاحم است که مردم اغلب این دو را با هم خَلط می کنند. تزاحم، در لغت به معنی انبوهی و گرد هم آمدن مردم در …
بیشتر بخوانید

تفاوت سند عادی با سند رسمی و میزان اعتبار هر یک از اسنادد

 تفاوت سند عادی با سند رسمی و میزان اعتبار هر یک از اسنادد
سند در ماده 1286 به سند عادی و سند رسمی در تهیه و تنظیم با هم متفاوت هستند و ارزش اثباتی متفاوتی هم با یکدیگر دارند. ارزش سند رسمی به دلیل اینکه توسط مقام صلاحیت دار تنظیم می شود، دارای ارزش بیشتری می باشد.دو قسم است: سند رسمی و سند عادی.
بیشتر بخوانید
رزرو مشاوره تلفنی
دعاوی ملکی

​مِلکی

دعاوی کیفری

کیفری

دعاوی حقوقی

حقوقی

دعاوی خانواده

خانواده

دریافت مشاوره دعاوی تخصصی فوری