اعسار از پرداخت محکوم به یعنی چه؟

اعسار از پرداخت محکوم به یعنی چه؟
  اعسار از پرداخت محکوم به:   اعسار؛ بلای جون طلبکاران همراهان عزیز گروه وکیل الوکلا، در این مقاله می خواستم در رابطه با اعسار که دغدغه و مشکل خیلی از دوستان یا راه نجات بدهکاران هست، صحبت کنم. ابتدا پیشنهاد گروه ما به شما عزیزان این است که قبل ازهر اقدام مالی، اول تمکن و ملائت مالی طرف مقابل خود را بسنجید و از همه مهم‌تر حتماً با وکیل متخصص مشورت …
بیشتر بخوانید

نمونه رای دارنده بدون حسن نیت

نمونه رای دارنده بدون حسن نیت
  نمونه رای عدم پرداخت چک به دلیل دارنده بدون حسن نیت   به تاریخ 1402/11/02 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان به تصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. نهایتا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. « رای دادگاه » درخصوص واخواهی آقای م.م فرزند م با …
بیشتر بخوانید

مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی - نمونه دادخواست و رای

مطالبه وجه ناشی از قرارداد عادی - نمونه دادخواست و رای
  مطالبه وجه ناشی از سند عادی   وقتی که دو نفر قراردادی را با هم منعقد می‌کنند، هر کدام از آنها یکسری تعهدات را عهده دار می‌شوند. در قراردادهای مالی تعهدات یک طرف مبلغی پول در قبال دریافت خدمات یا کالا می‌باشد. مثلاً در قرارداد خرید و فروش ملک، دعوای اجاره املاک، قرارداد ثبت نام کلاس زبان و ..... طرفی که می‌خواهد ملک را بخرد یا اجاره کند یا از کلاس …
بیشتر بخوانید

نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

نمونه رای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه
    نمونه رای اخذ وجه چک و خسارت تاخیر تادیه   گردشكار-خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت مقرر شعبه بتصدي امـضاءكننده ذیل تحت نظر قرار گرفت. باتوجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 610 ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زیر مبادرت به …
بیشتر بخوانید
رزرو مشاوره تلفنی
دعاوی ملکی

​مِلکی

دعاوی کیفری

کیفری

دعاوی حقوقی

حقوقی

دعاوی خانواده

خانواده

دریافت مشاوره دعاوی تخصصی فوری