برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ | مطالبه مهریه از اجرای ثبت

برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ | مطالبه مهریه از اجرای ثبت
برای گرفتن مهریه باید ابتدا به اداره اجرای ثبت مراجعه شود و اگر اموالی از زوج یافت نشد، با گواهی انصراف زوجه، می‌توان در دادگاه مطالبه مهریه کرد. سریع ترین راه مطالبه مهریه اجرای ثبت است.
بیشتر بخوانید
رزرو مشاوره تلفنی
دعاوی ملکی

​مِلکی

دعاوی کیفری

کیفری

دعاوی حقوقی

حقوقی

دعاوی خانواده

خانواده

دریافت مشاوره دعاوی تخصصی فوری