نحوه تنظیم لایحه برای دادگاه به همراه نمونه لایحه

نحوه تنظیم لایحه برای دادگاه به همراه نمونه لایحه
  لایحه چیست؟   لایحه به نوشتارهایی گفته می‌شود که از سوی اصحاب دعوا - چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری - به مقام قضایی تقدیم می شود. البته، در عرف رایج، چنانچه این نوشتار توسط وکیل نوشته باشد عنوان لایحه به آن صدق می‌کند. لایحه در جایی دیگر نیز خیلی به گوش رسیده است و آن مجلس است. وجه تمایز لایحه دولت به مجلس و لایحه به دادگستری در کلمه …
بیشتر بخوانید