تفاوت حکم طلاق با گواهی عدم سازش!!!

تفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق؟؟؟

 

تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم سازش:

 

گواهی عدم امکان سازش،نشان دهنده این است که زوجین با یکدیگر سازش و همکاری ندارند و امکان زندگی مشترک آن ها وجود ندارد و مجوز طلاق را به طرفین می دهد.در سه صورت دادگاه به صدور گواهی عدم سازش،اقدام می کند.

 

1)طلاق از طرف مرد درخواست شده باشد.

 

هنگامی که مرد تصمیم به جدا شدن از همسر خود و طلاق از او می گیرد ،نخست باید با مراجعه به دادگاه گواهی عدم امکان سازش دریافت کند و سپس با ارائه این گواهی به دفتر ثبت ازدواج و طلاق اقدام به طلاق کند.

 

2)طلاق ،توافقی و با رضایت طرفین در خواست شده باشد .

 

هنگامی که زن ومرد ،هردو بر جدایی و طلاق رضایت داشته باشند با مراجعه به دادگاه و بررسی مرکز مشاوره ،گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد.

 

حکم طلاق زمانی صادر می گرددکه زوجه بدون داشتن حق طلاق که در ضمن عقد ثبت می شود،درخواست طلاق داده باشد.یعنی زوجه در هنگام ازدواج،وکالت در طلاق را از شوهرش دریافت نکرده باشد و  این حق به زن داده نشده باشد.برای گرفتن طلاق از سوی زن،زوجه باید یکی از مواردی را که در قانون به آن ها اشاره شده است را به اثبات برساند:مانند تخلف زوج از شروط  درج شده در ضمن عقد نکاح،استنکاف و عجز شوهر درپرداخت نفقه و یا همراه شدن زندگی مشترک با عسر و حرج برای زن.

با اثبات موارد فوق ،دادگاه پس از بررسی های لازم و قبول اظهارات زوجه،حکم طلاق را صادر می کند.

 

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق  چیست؟

 

1-مدت اعتبار گواهی عدم  امکان سازش سه ماه ازتاریخ ابلاغ آن است و در صورت ارائه ندادن آن به دفتر ثبت ازدواج و طلاق،ازاعتبار ساقط می شود.اما مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی است.

 

2-درصورت صدور گواهی عدم امکان سازش ،طلاق صورت نمی گیرد و زوجین در مدت سه ماهه اعتبار این گواهی،می توانند آن را به دفتر خانه تحویل دهند و طلاق بگیرند و درصورت انصراف ، به زندگی خود ادامه دهند.اما حکم طلاق به منزله دستوردادگاه به جداشدن زوجین از یکدیگر است.

 

3-درصورت صدور گواهی عدم امکان سازش ،دادگاه دخالتی در ماهیت دعوا نمی کند و با ارجاع زوجین به داوری،تنها قصد دارد تصمیم زوجین به طلاق را تایید کند اما هنگام صدور حکم طلاق با بررسی همه جانبه موضوع طلاق و رسیدگی به پرونده و ماهیت دعوا در نهایت حکم طلاق را صادر می کند.

 

پیشنهاد بنده به شما دوستان و همراهان وکیل الوکلا به عنوان کسی که سال های سال پله های دادگاه را برای احقاق حق طی کردم مشورت با وکیل متخصص ویا اعطای وکالت به وکیل برای انجام امور شماست زیرا نه تنها وقت شمارا می گیرد بلکه به دلیل عدم داشتن اطلاعات حقوقی پروسه طولانی دادگاه طولانی تر شده و ذهن و روح وروان شما بهم میریزد .

بهترین توصیه آن است که برای ترمیم عواطف خود و یافتن امیدی دوباره به زندگی، این درد را کاملاً احساس کنید! تعجب نکنید، زیرا این درد درونی باید احساس شود تا بتوانید از آن عبور کنید. اگرچه بدترین قسمت طلاق آن است که مجبورید این درد را احساس کنید، اما تنها از طریق احساس این درد و عبور از آن و گذراندن این مرحله است که می توانید به مرحله بعدی که مرحله بخشش است وارد شوید، و گرنه همیشه در این مرحله دردناک باقی می مانید. بخشش به شما این فرصت را می دهد تا دلتان برای پذیرش واقعیت باز بماند و واضح است که تنها وقتی می توانید امید و عشق به زندگی داشته باشید و محبت دیگران را بپذیرید که دریچه قلبتان برای جذب نیروهای مثبت باز بماند،شما تنها نیستید تیم ما همیشه درکنار شماست.

 

تیم متخصص وکیل الوکلا همیشه در کنار شماست ...

 

 

 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص