مالیات به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

مالیات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

 

مالیات به چه کسانی تعلق می‌گیرد و چه کسانی معاف هستند؟

 

قوانین مالیات های مستقیم :

این نوع مالیات به طور مستقیم از درآمد و دارایی افراد و اشخاص حقوقی دریافت می شود.

مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی،مالیات بر درآمد شرکت ها،مالیات برارث،مالیات بر نقل و انتقال املاک و مستغلات و مالیات برثروت از جمله مالیات های مستقیم هستند.

قوانین مالیات های غیر مستقیم:

این نوع مالیات به طور غیر مستقیم از طریق مصرف کالاها و خدمات توسط افراد دریافت می شود.

مالیات برارزش افزوده ،مالیات بر مصرف سیگار،مالیات بر عوارض گمرکی و مالیات بر حق تمبر از جمله مالیات های غیر مستقیم هستند.

اینتا کد مالیاتی :

اینتاکد همان شناسه کسب و کار شماست و دوحالت دارد اول اینکه ضریب سود کار شما چقدر است؟و حالت دوم اینکه آیا شما مشمول ارزش افزوده می شوید یا خیر؟

و در نهایت یک گزارشی را به شما می دهد و نکته مهمی که در این اداره مالیات بسیار مهم و دردسر ساز برای شما میشود انتخاب شناسه برای کسب وکار شماست.

ما درکنار شماییم تا شما را برای گرفتن کد اقتصادی صحیح همراهی کرده و در انتخاب صحیح اینتا کد راهنمایی کنیم.

در این مقاله مواد مهم و کاربردی  مالیاتی را بررسی کرده تا شما را برای رسیدن به پاسخ های مهم تو ذهنتان یاری نماییم.

 

 

الف) چه اشخاصی مشمول مالیات می شوند ؟

 

بااستناد به ماده یک قانون مالیات های مستقیم :

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

 

 

ب)چه اشخاصی مشمول مالیات نمی شوند؟

 

بااستناد به ماده دوم قانون مالیات‌های مستقیم:

۱- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

۲- دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.

۳- شهرداری ها

تبصره ۱- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

 

 

مالیات بر ارث چیست ؟

 

مالیات بر ارث مالیاتی است که به تمام اموال منقول و غیرمنقول متوفی تعلق می‌گیرد.

بعد از فوت شخصی هر یک از وراث اگر بخواهد ماترک متوفی را میان ورثه تقسیم کند، ابتدا باید مالیات آن را به دولت پرداخت کند و هریک به اندازه سهمی که می‌برند مشمول مالیات می‌شوند.

بااستناد به ماده 17قانون مالیات های مستقیم :

اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%)

2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

3- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

6- نسبت به اموال و دارایی­ های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی­ ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ادامه مطالب را در مقالات بعدی بیشتر و تخصصی تر بررسی می نماییم،از شما همراهان عزیزتیم متخصص وکیل الوکلا کمال تشکر وقدردانی را بابت همکاری و انرژی مثبتی که تو پیام ها و تماس هاتون به تیم ما میدهید را استدعامندم.

 

بگذارید تجربه تیم متخصص وکیل الوکلا راهنمای راه شما باشد.

 

 

 

 

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص