دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک

خدمات الزام به تنظیم سند رسمی گروه حقوقی وکیل الوکلا

 

سند رسمی نشانه ی مالکیت است و حق مالکیت در اکثر موارد تنها با وجود سند رسمی اعلام می گردد.به همین علت برای انجام هر نوع معامله (چه معامله ی منقول و چه معامله ی غیر منقول) بایستی سند رسمی را در اختیار داشت و در جریان معامله آن را به فرد دیگر انتقال داد.

گفتنی است که تنظیم سند رسمی در جریان معامله از جمله تعهدات فروشنده و یا مالک می باشد. کما اینکه اگر فروشنده با ایجاد بهانه به تنظیم سند رسمی اقدام نکند. خریدار می تواند دعوایی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را به راه بیاندازد.

 

الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت

 

در زمانی که دو نفر عقد بیع منعقد می‌کنند، هر کدام متعهد به انجام کاری می‌شوند. شخص خریدار مکلف به پرداخت ثمن در موعد معین و فروشنده نیز ملزم به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در زمان مورد توافق می‌شود. اگر هر کدام از آنها، تعهدات خویش را انجام ندهند، در ابتدا اگر حق فسخی در قرارداد تعیین نشده باشد؛ می‌تواند الزام طرف را از دادگاه بخواهد و اگر باز هم امکانپذیر نبود، تنها راه فسخ می‌ماند.

تنظیم دادخواست صحیح و ضمیمه کردن مدارک صحیح و طرف دعوا قرار دادن درست اشخاص در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می‌تواند باعث شود تا فرد سریع‌تر به نتیجه برسد. مجموعه حقوقی وکیل الوکلا در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت با کادری مجرب و وکلای متعهد، یاری‌رسان شما در احقاق حق خواهند بود.

 

 

 

 

وکیل-متخصص مشاوره حقوقی و ارتباط با وکیل

 

 

 

 

شرایط و مدارک الزام به تنظیم سند رسمی ملک

 

 • سند رسمی ملک یا کپی آن در صورت وجود.
 • قرارداد اصلی و کپی آن.
 • برگه ارزش منطقه ای ملک (اگر مورد بیع، ملک باشد).
 • وکالتنامه (اگر دعوا از سوی وکیل مطرح می شود).
 • خوانده قراردادن ایادی قبل (در صورتی که طرف قراردادی، شخص صاحب سند نباشد).
 • گواهی عدم حضور در دفترخانه (اگر تمایل به مطالبه خسارت باشد).

 

 

 

 

عرصه-اعیان عرصه و اعیان در ملک به چه معناست؟

 

 

 

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل الوکلا

 

خواسته

 1. الزام به تنظیم سند رسمی ملک (قرارداد پیوست)
 2. حکم بر پرداخت خسارت مندرج قراردادی
 3. خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

 

باسمه تعالی

 

رياست محترم دادگاه عمومی حقوقی كهريزك

با سلام و آرزوی سلامتی

اينجانب حامد فصيحی بنا به وكالت از خواهان، دادخواست خويش را به نظر جنابعالی می‌رسانم.

موكل، وفق قرارداد شماره 10056 به كدرهگيری 1071020205375 (پيوست)؛ ششدانگ يك دستگاه كارگاه با كاربری صنعتی دارای پلاك ثبتی فرعی به شماره 92 و پلاك ثبتی اصلی به شماره 4 حوزه ثبتی كهريزک را از خوانده رديف اول (آقای غ.ن.د) خريداری نموده است. وفق بند 1 از ماده 4 قرارداد مذكور، تاريخ 1401/03/20 برای تنظيم سند و نقل و انتقال رسمی، مورد توافق يكديگر قرار گرفت. با فرا رسيدن موعد مورد توافق، آقای غ.ن.د. از حضور در دفترخانه و انجام نقل و انتقال سند رسمی و انجام همكاری لازم با موكل، سر باز زده و راه امتناع را در پيش گرفته و علي‌رغم درخواست‌های مكرر موكل، حاضر به تنظيم سند به نام موكل نشده است.

اكنون و با توجه به اينكه در زمان انعقاد قرارداد، سند مالكيت به نام آقای غ.ن.د. نبوده است، مالكيت ملک مذكور از خوانده رديف سوم به خوانده رديف دوم تمليک گرديده و در انتها به خوانده ردیف اول انتقال يافته است. حال با احراز صحت قرارداد موكل و خوانده رديف اول و بيم از نقل و انتقال ملک مذكور و تبعات انكار ناپذير آن، بدواً درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مذكور و سپس استعلام از اداره ثبت اسناد مبنی بر احراز مالكيت ملک مذكور در حق خواندگان و در انتها، الزام به تنظیم سند رسمی خواندگان و پرداخت وجه التزام توافق شده در قرارداد تا زمان اجرای حكم و خسارات دادرسی و حق الوكاله وكيل ، در حق خواهان، مورد استدعاست.

پيشاپيش از بذل توجه و لطف جنابعالی سپاسگزاری خويش را به جا می‌آورم.

 

با آرزوی توفيق و تجديد احترام - حامد فصيحی

 

 

 

 

خلع ید و مهمترین نکات نکات مهم دعوای خلع ید

 

 

 

 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

 

هزینه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چقدر است؟

 

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی، هزینه دعاوی مالی است و 3/5 درصد می‌باشد. اما در الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک تفاوت وجود دارد. باید برگه‌ای تحت عنوان ارزش منطقه‌ای ملک ضمیمه دادخواست گردد.

ارزش معاملاتی یا منطقه‌ای که به آن قیمت منطقه‌بندی نیز اطلاق می‌شود، عبارت است از قیمتی از املاک و اعیان (بناها) یک شهر که به وسیله کمیسیون تقویم املاک تعیین شده و در موارد خاصی مانند پرداخت هزینه دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.

 

 

 

 

اثبات مالکیت راههای اثبات مالکیت ملک

 

 

 

 

 نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

 

 1. اولین نکته در تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی این است که خوانده خود را به درستی انتخاب کنیم. اگر ملک یا خودرویی را خریداری نموده‌ایم و فروشنده برای تنظیم سند رسمی حاضر نمی‌شود، باید بررسی کنیم که اصلاً سند به نام وی هست یا خیر. اگر سند به نام او باشد، خوانده قرار دادن او به تنهایی کفایت می‌کند. اگرسند به نام او نیست، باید تمام ایادی قبل (در اصطلاح عرفی، دست های قبلی) را خوانده قرار دهیم. دلیل این امر کاملاً مشخص است؛ کسی را می‌توانیم الزام به تنظیم سند رسمی کنیم که سند به نام او است. اگر نمی‌توانیم صحب سند را شناسایی کنیم، می‌توانیم استعلام آن را از دادگاه بخواهیم.
 2. باید کپی تمام مدارک و مخصوصاً مبایعه نامه را ضمیمه کنیم و اصل آنها را در جلسه دادرسی به همراه داشته باشیم.
 3. اگر خسارت می‌خواهیم، باید در روز مورد توافق برای تنظیم سند رسمی، نامه عدم حضور از دفترخانه مطالبه کنیم.

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید بیشتر بخوانید: اخذ دستور فروش ملک مشاع

 

 

الزام به تنظیم سند رسمی با قولنامه (مبایعه نامه)

 

اصولاً برای مورد معامله قرار دادن یک ملک یا خودرو، ابتدا یک قولنامه میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود. دو طرف، بر سر موارد مختلف توافق می‌کنند و عهده دار تعهداتی می‌شوند. مبایعه‌نامه در صورت تنظیم صحیح، ارزش بالایی دارد. برای الزام به تنظیم سند رسمی، باید قولنامه را پیوست دادخواست کرد. در دادگاه طرفین می‌توانند نسبت به امضاهای مندرج در قرارداد ادعای انکار و تردید نمایند. گاهی پیش می‌آید در دادگاه، مبایعه‌نامه را برای کارشناسی خط و امضا، نزد کارشناس رسمی دادگستری می‌فرستند. اما به هر حال، قرارداد عادی در صورت تنظیم صحیح، اعتبار کافی برای طرح دعوا دارد.

 

 

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 

دادگاه صالح برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 

هنگام طرح دعوی مهمترین مسئله برای خواهان این است که در کدام محل طرح دعوی نماید چون موضوع صلاحیت دادگاه ها بنا بر موضوعات متفاوت خواهد بود.

اگر در دعوای الزم به تنظیم سند رسمی نتوان دادگاه صالح را انتخاب کرد فرآیند رسیدگی پرونده طولانی شده و هزینه‌ای ناخواسته برای خواهان در پی خواهد داشت. برای انتخاب دادگاه صالح باید به موضوع قولنامه توجه نمود که مورد معامله منقول است یا غیر منقول؟

اگر مورد معامله شما مال منقول باشد، دادگاه صالح برای طرح دعوا محل اقامت خواهان می‌باشد. ولی اگر مورد معامله مال غیرمنقول باشد محل طرح دعوا دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

 

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک یکی از دعاوی مهم ملکی محسوب می‌شود که نیازمند دخالت وکیل ملکی با تجربه دارد. نکاتی مهم در این دعوا نهفته است که بهتر است وکیلی که با این دعاوی آشنا می‌باشد وارد عمل شود. این مسئله باعث ریسک کمتر در نتیجه گیری و کاهش مدت زمان دعوا می‌شود. گروه مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین وکیل الوکلا با حضور افراد با دانش و با تجربه کافی در دعاوی ملک می‌تواند به پیشبرد دعوای شما کمک کند.

 

 

 

دعوا-خلع ید و اجرت المثل دعوای خلع ید چه شرایطی دارد؟

 

 

 

الزام-به-تنظیم-سند-رسمی پرسش های شما ؛ پاسخ های ما

 

هزینه دادخواست در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خانه و آپارتمان چقدر است؟

3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک می باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان، چگونه می توان خسارت گرفت؟

اگر در متن قرارداد یا توافقات دیگر، خسارت ذکر شده باشد، می توان خسارت گرفت و اگر ذکر نشده باشد، باید نامه عدم حضور گرفته باشیم.

اگر کپی سند رسمی را نداشته باشیم، برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه کار باید کرد؟

نگرانی وجود ندارد و می توانیم استعلام صاحب سند را از دادگاه بخواهیم.

آیا برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میتوان درخواست دستور موقت داد؟

بله، میتوان قبل از طرح دعوا یا همزمان با تقدیم دادخواست ضمن دادخواست جز(درخواست های فرعی دادخواست) یا هنگام رسیدگی در جلسه ی دادرسی درخواست دستور موقت را نماییم.

آیا حکم دادگاه نخستین در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک، از احکام قابل تجدید نظر است؟

بله، علی الاصول جزو دعاوی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است مگر اینکه در تقویم خواسته یا در توافقات کتبی، غیرقابل تجدیدنظر باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، از دعاوی حقوقی به شمار می رود یا کیفری؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی حقوقی محسوب می‌شود و جنبه کیفری ندارد.

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده
ارتباط با وکیل متخصص