برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ | مطالبه مهریه از اجرای ثبت

برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟ | مطالبه مهریه از اجرای ثبت
برای گرفتن مهریه باید ابتدا به اداره اجرای ثبت مراجعه شود و اگر اموالی از زوج یافت نشد، با گواهی انصراف زوجه، می‌توان در دادگاه مطالبه مهریه کرد. سریع ترین راه مطالبه مهریه اجرای ثبت است.
بیشتر بخوانید

مشاوره آزمون قضاوت - مراحل مختلف از آزمون تستی تا اختبار

مشاوره آزمون قضاوت - مراحل مختلف از آزمون تستی تا اختبار
برای اشتغال به شغل قضاوت، یک مسیر معمولی شغلی پیش رو نمی‌باشد و به تعبیری، هفت خان رستم را باید طی کرد. برای گذراندن این مراحل باید از افرادی که قبلاً این مسیر را طی کرده‌اند، مشاوره گرفت.
بیشتر بخوانید