دعوای خلع ید چیست و چه شرایطی باید رعایت شود؟

دعوای خلع ید چیست و چه شرایطی باید رعایت شود؟
    دعوای خلع ید را چگونه مطرح کنیم؟   دعوای خلع ید چیست؟ یکی از دعاوی مالکیتی است و در آن، صاحب ملک می خواهد کسانی را که تمام یا بخشی از ملک را تصرف کرده اند، خارج کند. اصلی ترین عنصر دعوای خلع ید، وجود سند رسمی به نام خواهان است. در واقع، خلع ید به لحاظ حقوقی، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) …
بیشتر بخوانید

نحوه رسیدگی به اسناد معارض چیست و کدام مرجع صالح است؟

نحوه رسیدگی به اسناد معارض چیست و کدام مرجع صالح است؟
  سند معارض چیست؟   برای اینکه بتوانیم درک درستی از اسناد معارض و مرجع صالح به رسیدگی به این اسناد پیدا کنیم، باید در ابتدا بدانیم که سند معارض یعنی چه و چگونه ایجاد می شود. کلمه ای که شبیه به معارض می باشد، تزاحم است که مردم اغلب این دو را با هم خَلط می کنند. تزاحم، در لغت به معنی انبوهی و گرد هم آمدن مردم در …
بیشتر بخوانید